Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
Декларации по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ
Албена Асенова Албена Асенова
Албена Димитрова Албена Димитрова
Александрия Попова Александрия Попова
Александър Кръстев Александър Кръстев
Ангел Орлов Ангел Орлов
Анелия Хискинска Анелия Хискинска
Анита Маринова Анита Маринова
Антоанета Николова Антоанета Николова
Анула Найденова Анула Найденова
Атанас Йорданов Атанас Йорданов
Борислав Андреев Борислав Андреев
Валентина Петрова Валентина Петрова
Валерия Ликуриева Валерия Ликуриева
Велислава Спасова Велислава Спасова
Величка Нейчева-Бошнякова Величка Нейчева-Бошнякова
Венера Ангелова Венера Ангелова
Виолета Илиева Виолета Илиева
Виолета Маркова Виолета Маркова
Галина Атанасова Галина Атанасова
Галина Маринова Галина Маринова
Галина Младенова Галина Младенова
Галина Кузманова Галина Кузманова
Галя Николова Галя Николова
Геновева Кузманова Геновева Кузманова
Денислава Цветкова Денислава Цветкова
Деница Борисова Деница Борисова
Деница Николова Деница Николова
Деница Петрова Деница Петрова
Десислав Димитров Десислав Димитров
Десислава Василева Десислава Василева
Десислава Кирилова - Кучева Десислава Кирилова - Кучева
Десислава Маринова Десислава Маринова
Десислава Сандулова Десислава Сандулова
Диана Николова Диана Николова
Евелина Цветанова Евелина Цветанова
Елена Иванова Елена Иванова
Елена Трифонова Елена Трифонова
Елеонора Йорданова Елеонора Йорданова
Елеонора Христова Елеонора Христова
Емилия Иванова Емилия Иванова
Желя Димитрова Желя Димитрова
Зорница Симеонова Зорница Симеонова
Ива Големанова Ива Големанова
Ива Мишовска Ива Мишовска
Ивалина Банова Ивалина Банова
Ивелина Барболова Ивелина Барболова
Ивелина Драгомирова Ивелина Драгомирова
Ина Лилова Ина Лилова
Ина Янева Ина Янева
Ирена Кирилова - Попова Ирена Кирилова - Попова
Ирина Николчева Ирина Николчева
Йоана Попова Йоана Попова
Йорданка Вачева Йорданка Вачева
Йорданка Ценкуловска Йорданка Ценкуловска
Каролина Костова Каролина Костова
Костадинка Комитска Костадинка Комитска
Красимира Александрова Красимира Александрова
Красимира Гончева Красимира Гончева
Кристин Иванова Кристин Иванова
Лидия Петрова Лидия Петрова
Лидия Тодорова Лидия Тодорова
Лили Виделова Лили Виделова
Лилия Димитрова Лилия Димитрова
Лиляна Рашкова Лиляна Рашкова
Людмил Ангелов Людмил Ангелов
Магдалена Василева  
Мариана Колева Мариана Колева
Мариела Тошевска Мариела Тошевска
Мариета Исакова Мариета Исакова
Марина Славчева Марина Славчева
Мария Коцева  Мария Коцева 
Мария Цонева Мария Цонева
Марияна Йорданова Марияна Йорданова
Маруся Мановска Маруся Мановска
Мая Йонова Мая Йонова
Миглена Ганчева Миглена Ганчева
Милена Стоянова Милена Стоянова
Мирослав Христов Мирослав Христов
Михаела Христова Михаела Христова
Надежда Александрова Надежда Александрова
Наталия Предова - Василева Наталия Предова - Василева
Наталия Славчева Наталия Славчева
Невена Русева Невена Русева
Невяна Теодосиева  
Нели Джугова Нели Джугова
Нелия Маринова Нелия Маринова
Николина Маринова Николина Маринова
Николина Цветкова Николина Цветкова
Олга Николова Олга Николова
Павлина Нетова Павлина Нетова
Пенка Гучева Пенка Гучева
Пепа Томова Пепа Томова
Петя Гечева Петя Гечева
Петя Иванова - Николова Петя Иванова - Николова
Петя Янкова Петя Янкова
Пламен Стойков Пламен Стойков
Пламенка Митрошанова Пламенка Митрошанова
Румен Горинов Румен Горинов
Светла Ангелова Светла Ангелова
Севда Давидова-Янчева  
Соня Василева Соня Василева
Стела Димитрова Стела Димитрова
Таня Атанасова Таня Атанасова
Таня Дупаринова Таня Дупаринова
Теменужка Кузманова Теменужка Кузманова
Теодора Пепелярска Теодора Пепелярска
Хелия Кузова Хелия Кузова
Цветанка Петрова Цветанка Петрова
Цветанка Трайкова Цветанка Трайкова
Цветелина Гаврилова Цветелина Гаврилова
Цветелина Маринова Цветелина Маринова
Чавдар Слабов Чавдар Слабов
Яна Георгиева Яна Георгиева
Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook