Бюджет 2020

 

Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Август 2020 г.


Публикувано на:
 18.09.2020 г.


Докладна записка относно представяне на Отчета за годишно изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Решение № 165 за приемане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за 2019 г. 
 
Докладна записка относно представяне на Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Решение № 166 за приемане на Отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.


Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Юли 2020 г.


Публикувано на: 21.08.2020г.


Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за II-ро тримесечие на 2020 г.


Публикувано на: 24.07.2020г.Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Май 2020 г.

Публикувано на: 22.06.2020г.Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Април 2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020г.


Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за I-во тримесечие на 2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020г.


Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Февруари 2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020г.

Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Януари 2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020г.

Докладна записка - Бюджет 2020

Решение №92 на Общински съвет Козлодуй за приемане на бюджет 2020г.

Публикувано на: 07.02.2020г.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook