Избирателен списък

Община Козлодуй, чрез ГД ГРАО, осигурява достъп до избирателните списъци за избори Народно събрание на 05.10.2014 г. за всички български граждани на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за народни представители за Народно събрание.

-Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.

 


 

docПодадени заявления за гласуване по настоящ адрес

 


 

 


 Във връзка с предстоящите на 5 октомври 2014 г. избори 

за Народно събрание
 
Община Козлодуй уведомява гласоподавателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и
кметовете на кметства за:

 

1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - гласоподаватели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 14.09.2014 г. включително.
docПриложение №17-НС

2. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - гласоподаватели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 20.09.2014 г. включително
docПриложение №14-НС

3. Заявление-Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – правоимащи гласоподаватели, в срок до 20.09.2014 г. включително
docПриложение №19-НС

4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 27.09.2014 г. включително.
docПриложение №10-НС

5. Заявление за вписване в избирателния списък по постоянен адрес – от гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати, в срок до 03.10.2014 г. включително
docПриложение №11-НС

6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица, в срок до 03.10.2014 г. включително.
docПриложение №12-НС

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за информация и обслужване на гражданите”, етаж I, и в съответните кметства.

За информация тел: 0973/85 834; 85 845

 


Таблица на българските граждани за избиране на народни представители на 05 октомври 2014 г. 

 


  1. Основна рубрика: Избори 2014 НС
  2. Съобщения
  3. СИК
  4. РИК
  5. ЦИК
  6. Избирателен списък - Текуща страница
  7. Заповеди

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи