Заповеди

 

pdfЗаповед №359/17.09.2014г. относно забрана за продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места, както и консумацията на спиртни напитки от 24.00 часа  на 03.10.2014 г. до 22.00 часа на 05.10.2014 г.

pdfЗаповед №356/16.09.2014г. относно обособяване на изборни секции в община Козлодуй за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за Народно събрание на 05.10.2014г.

pdfЗаповед №331/26.08.2014г. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали - плакати, реклами, обръщения и други в гр. Козлодуй

pdfЗаповед №23/26.08.2014г. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали - плакати, реклами, обръщения и други в с. Хърлец

pdfЗаповед №118/26.08.2014г. определяне местата за поставяне на агитационни материали - плакати, реклами, обръщения и други в с. Гложене

pdfЗаповед №50/28.08.2014г. определяне местата за поставяне на агитационни материали - плакати, реклами, обръщения и други в с. Бутан

pdfЗаповед №8/27.08.2014г. определяне местата за поставяне на агитационни материали - плакати, реклами, обръщения и други в с. Крива Бара

pdfЗаповед №312/14.08.2014г. относно образуване на избирателни секции на територията на община Козлодуй за произвеждане на избори за Народно събрание на 05.10.2014г.

pdfЗаповед №313/14.08.2014г. относно определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за изборите за Народно събрание на 05.10.2014г.

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook