РЕШЕНИЕ №46 / 26.08.2011

 

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 46
Козлодуй, 26.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите общински съветници на 23 октомври 2011 г.


Постъпило е заявление от политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, подписано от представляващия  партията  Радослав Иванов Василев, заведено под № 17 на 26 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници на  23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 19 от 05.08.2011 за регистрацията  на партия  „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”в Централна избирателна комисия; пълномощно на Радослав Иванов Василев да представлява партията пред Общинската избирателна комисия Козлодуй и  протокол от заседание на организационния съвет на „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”  от 16.07.2011 г.


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”ще се изписва в бюлетина за  изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.  е

ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 26.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?