РЕШЕНИЕ №82 / 13.09.2011

 

Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 82
Козлодуй, 13.09.2011

ОТНОСНО: определянето и обявяването на номерата на изборните райони в община Козлодуй

На основание чл.33, ал.1, т.2 от Изборния кодекс, Решение № 19-ПВР/МИ от 11.07.2011г. на ЦИК, Решение № 445-ПВР/МИ от 19.08.2011г. на ЦИК и Единния класификатор на административно - териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) в страната, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

Р Е Ш И:

1. Територията на община Козлодуй представлява един многомандатен избирателен район за избор на общински съветници и един едномандатен избирателен район за избор на кмет на общината.

2. Определя номера на многомандатния изборен район за произвеждане на избор на общински съветници и едномандатния изборен район за произвеждане на избор на кмет в община Козлодуй при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, както и за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:

06 20

3. Територията на всяко кметство в община Козлодуй, представлява отделен едномандатен избирателен район за избор на кмет на кметство.

4. Определя номерата на едномандатните изборни райони за произвеждане на избори за кмет на кметство в община Козлодуй при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, както и за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:

с.Хърлец        06 20 77548;

с.Гложене     06 20 18505;

с.Бутан           06 20 07116  и

с.Крива бара 06 20 39730;


5. Настоящето решение следва да се обяви чрез излагане на Информационното табло на Общинска администрация Козлодуй и кметствата на територията на общината посочени в т. 4.

6. Възлага на Секретаря на ОИК – Козлодуй незабавно да изпрати  копие от решението на Община Козлодуй за привеждане в изпълнение на т. 5.

7. Копие от решението незабавно да се изпрати на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня ЛукановаПубликувано на 13.09.2011 в 17:00 часаТърсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?