РЕШЕНИЕ №86 / 15.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 86
Козлодуй, 15.09.2011

ОТНОСНО: предизборната агитация в община Козлодуй в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 128, чл. 133, чл. 134, чл. 135 от Изборния, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

Р Е Ш И: 

1. Предизборната агитация започва на 23 септември 2011 г. и приключва в 24,00 часа на 21 октомври 2011 г.

2. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

3. Предизборната агитация се води на български език.

4. Гражданите, партиите, коалициите от партии, инициативните комитети, кандидатите и техните застъпници имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

5. Предизборните събрания са публични и се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

6. За реда при провеждането на предизборните събрания отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи

7. Лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации не могат да провеждат предизборна агитация на работните си места.


Агитационни материали

8. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали.

9. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

10. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

11. Партиите, коалициите от партии, инициативните комитети и кандидатите поставят агитационните си материали на местата определени с нарочна заповед от кмета на община Козлодуй за гр.Козлодуй и кметовете на кметства за с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

12. Агитационните материали на кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети се поставят на местата по т.11,  по направено разпределение, съгласно  заповед на кмета на община Козлодуй, съответно кметовете на кметства в общината.


Забрана за поставяне на агитационни материали

13. Забранява се  поставянето на агитационни материали и изписването на агитационни послания върху фасадите на обществени и жилищни сгради, ел. табла, стълбове, трафопостове, автоспирки, паметници, постоянни огради, трайни насаждения, както и използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.

14. Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

15. Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред по т.11 и т.12  в община Козлодуй  до края на изборния ден.

16. Забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

17. Когато съответната секционна избирателна комисия установи наличие на материали по т.16 тя незабавно ги отстранява - при необходимост със съдействието на кмета или на органите на Министерството на вътрешните работи.

18. Кметът на община Козлодуй или кметовете на кметства с.Хърлец, с.Гложене, с.Бутан и с.Крива бара по решение на Общинска избирателна комисия – Козлодуй (ОИК) и при необходимост със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи премахват или изземват агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на т.11, т.12, т.13, т.14 и т.16 във връзка с чл.134 от ИК.

19. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии в община Козлодуй.

20. Агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс на територията на повече от един изборен район или които се отнасят за повече от един изборен район, се премахват или изземват от областния управител по решение на Централната избирателна комисия.

21. Възлага на секретаря на ОИК Козлодуй да изпрати препис от решението на кмета на община Козлодуй , кметовете на кметства и началника на РУ”Полиция” гр. Козлодуй за сведение и изпълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня ЛукановаПубликувано на 15.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?