РЕШЕНИЕ №88 / 16.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 88
Козлодуй, 16.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй.


Постъпило е предложение от политическа партия ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, регистрирана с решение №14/24.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  партията Васил Цветанов Стоянов, с вх.№ 3 от 16.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници, за регистрирането на кандидатска листа за общински съветници от ПП ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Предложението съдържа подреждане на кандидатите за общински съветници с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите, както следва:

под номер 1 – Борислав Илиев Борисов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 –Цоло Александров Цолов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 3 –Марийка Костова Коларова с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 –Милко Костадинов Торбов с постоянен адрес  в гр. Козлодуй

под номер 5 –Людмил Благоев Маринов с постоянен адрес в  с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 6 –Васил Цветанов Стоянов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 7 –Огнемир Димитров Симов с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 8 –Анатолий Янакиев Абаров с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 9 –Юлиян Симов Ангелов с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 10 –Пламен Иванов Севастоянов с постоянен адрес в с. Гложене, община Козлодуй

под номер 11 –Иван Александров Давидов с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 12 –Даниела Томова Коцева  с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 13 –Робертино Георгиев Христов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 14 –Галя Спасова Маринова с постоянен адрес в с. Гложене, община Козлодуй

под номер 15 –Зорница Херофимова Коларова с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 16 –Цветан Ганчев Върбанов с постоянен адрес в с. Гложене, община Козлодуй

под номер 17 –Румен Нечев Николов с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 18 –Богомил Ангелов Цветков с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 19 –Людмил Иванов Якимов с постоянен адрес в с. Крива бара, община Козлодуй

под номер 20 –Васил Георгиев Кашев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 21 –Йорданка Видова Христова с постоянен адрес в с. Гложене, община Козлодуй

Към предложението са приложени: решение на общинската конференция на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” в община Козлодуй за издигане на двадесет и един кандидати за общински съветници; заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” като кандидат за общински съветник;  декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1,3 и 4 от ИК; пълномощно на Васил Цветанов Стоянов № 1212 от 03.09.2011 г.; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 98,112,95,109,93,107,94,108,96,110,92,106,91,105,97 и 111 от 09.09.2011 г. №№ 111,119,107,124,109,121,105,125,108,122,110 и 120 от 12.09.2011г., №№ 135,152,137,154,136,153,138,155,133,150,134,151,139 и 156 от 15.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на всеки от кандидатите.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия ` Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира кандидатска листа за общински съветници на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г., по ред както следва:

под номер 1 – Борислав Илиев Борисов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 –Цоло Александров Цолов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 3 –Марийка Костова Коларова с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 –Милко Костадинов Торбов с постоянен адрес  в гр. Козлодуй

под номер 5 –Людмил Благоев Маринов с постоянен адрес в  с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 6 –Васил Цветанов Стоянов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 7 –Огнемир Димитров Симов с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 8 –Анатолий Янакиев Абаров с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 9 –Юлиян Симов Ангелов с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 10 –Пламен Иванов Севастоянов с постоянен адрес в с. Гложене, община Козлодуй

под номер 11 –Иван Александров Давидов с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 12 –Даниела Томова Коцева  с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 13 –Робертино Георгиев Христов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 14 –Галя Спасова Маринова с постоянен адрес в с. Гложене, община Козлодуй

под номер 15 –Зорница Херофимова Коларова с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 16 –Цветан Ганчев Върбанов с постоянен адрес в с. Гложене, община Козлодуй

под номер 17 –Румен Нечев Николов с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 18 –Богомил Ангелов Цветков с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 19 –Людмил Иванов Якимов с постоянен адрес в с. Крива бара, община Козлодуй

под номер 20 –Васил Георгиев Кашев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 21 –Йорданка Видова Христова с постоянен адрес в с. Гложене, община Козлодуй


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:
Соня Луканова

Публикувано на 16.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?