РЕШЕНИЕ №93 / 17.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 93
Козлодуй, 17.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй.


Постъпило е предложение от политическа партия ”АТАКА”, регистрирана с решение №25/25.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  партията Волен Николов Сидеров, с вх.№ 4 от 17.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници, за регистрирането на кандидатска листа за общински съветници от ПП ”АТАКА” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Предложението съдържа подреждане на кандидатите за общински съветници с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите, както следва:

под номер 1 –Елена Димитрова Рангелова с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 –Димитър Борисов Георгиев с настоящ адрес в гр. Козлодуй

под номер 3 –Пламен Иванов Манев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 –Георги Параскевов Белитов с постоянен адрес  в гр. Козлодуй

под номер 5 –Красимир Николов Кръстев с постоянен адрес в  гр.Козлодуй

под номер 6 –Цветан Костадинов Андреев с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 7 –Катина Михайлова Атанасова с постоянен адрес в с. Крива бара, община Козлодуй

Към предложението са приложени: решение от заседание на Централния Сбор на партия „АТАКА” от 10.09.2011 г. за издигане на седем кандидата за общински съветници; заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от партия „АТАКА” като кандидат за общински съветник;  декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1,3 и 4 от ИК; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 146,164,163,144,161,145,162,141,158, 142,159,143 и 160 от 15.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на всеки от кандидатите.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия ` Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира кандидатска листа за общински съветници на политическа партия „АТАКА” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г., по ред както следва:

под номер 1 –Елена Димитрова Рангелова с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 –Димитър Борисов Георгиев с настоящ адрес в гр. Козлодуй

под номер 3 –Пламен Иванов Манев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 –Георги Параскевов Белитов с постоянен адрес  в гр. Козлодуй

под номер 5 –Красимир Николов Кръстев с постоянен адрес в  гр.Козлодуй

под номер 6 –Цветан Костадинов Андреев с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 7 –Катина Михайлова Атанасова с постоянен адрес в с. Крива бара, община Козлодуй


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:
Соня Луканова


Публикувано на 17.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook