РЕШЕНИЕ №130 / 17.10.2011

Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 130
гр. Козлодуй, 17.10.2011 год
.ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидати  за общински съветници от листата на КП ГЕРБ-ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 53 от 17.10.2011 год. от Иво Тошков Симеонов, представител на  КП ГЕРБ-ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани тридесет и осем застъпници на кандидатите от листата на КП ГЕРБ-ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG, за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидати за общински съветници  от листата на КП ГЕРБ-ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG, за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за общински съветник

1

Михаил Иванов Тасев

Румен Василев Маноев

2

Радостина Манойлова Василева

Ангел Кольов Лалюв

3

Виолета Йончева Митрикова

Ангел Кольов Лалюв

4

Кирил Симеонов Монов

Румен Василев Маноев

5

Тошко Симеонов Димитров

Румен Василев Маноев

6

Кирил Иванов Липовянов

Румен Василев Маноев

7

Камелия Панайотова Асенова

Румен Василев Маноев

8

Марин Йорданов Савов

Румен Василев Маноев

9

Цветан Маринов Кюланов

Румен Василев Маноев

10

Христо Стойчев Янакиев

Ангел Кольов Лалюв

11

Валентин Тодоров Велчев

Румен Василев Маноев

12

Господин Цецков Господинов

Румен Василев Маноев

13

Петър Валериев Петров

Валери Петров Димитров

14

Виолета Александрова Димитрова

Ангел Кольов Лалюв

15

Иван Маринов Кюланов

Румен Василев Маноев

16

Виолина Петрова Вълкова

Румен Василев Маноев

17

Венера Миланова Янкова

Ангел Кольов Лалюв

18

Йордан Йорданов Няголов

Румен Василев Маноев

19

Владислав Драгомиров Риждов

Ангел Кольов Лалюв

20

Емил Цветанов Попов

Румен Василев Маноев

21

Явор Томов Кръстев

Румен Василев Маноев

22

Елиза Мирославова Иванова

Румен Василев Маноев

23

Огнян Христов Ангелов

Румен Василев Маноев

24

Марин Ефремов Петров

Румен Василев Маноев

25

Сашка Ваньова Иванова

Ангел Кольов Лалюв

26

Невенка Димитрова Кунова

Ангел Кольов Лалюв

27

Иван Георгиев Вачев

Румен Василев Маноев

28

Ани Владкова Иванова

Румен Василев Маноев

29

Стилиян Георгиев Тодоров

Николина Илиева Маринова

30

Калоян Димитров Александров

Николина Илиева Маринова

31

Първан Георгиев Първанов

Николина Илиева Маринова

32

Петя Петкова Крушовенска

Николина Илиева Маринова

33

Нелия Ангелова Григорова

Николина Илиева Маринова

34

Валя Цветкова Здравкова

Николина Илиева Маринова

35

Силвия Красимирова Балевска

Николина Илиева Маринова

36

Жана Димитрова Димитрова

Николина Илиева Маринова

37

Бисерка Иванова Каменова

Николина Илиева Маринова

38

Ралица Цветкова Балевска

Николина Илиева МариноваРешението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 17.10.2011 в 17:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook