РЕШЕНИЕ №139 / 20.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 139
гр. Козлодуй, 20.10.2011 год
.ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидати  за общински съветници от листата на ПП БСП за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 69 от 19.10.2011 год. от Цоло Цолов, представляващ ПП БСП за община Козлодуй е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани тридесет и осем застъпници на кандидатите за общински съветници и кметове на община и кметства от листата на ПП БСП за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидати за общински съветници, кметове на община и кметство на ПП БСП за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за общински съветник/ кмет на община/кмет на кметство

1

Косто Борисов Костов

Борислав Илиев Борисов - кмет

2

Татяна Христова Ненчева

Борислав Илиев Борисов - кмет

3

Юлия Иванова Куляшка

Борислав Илиев Борисов - кмет

4

Людмила Веселинова Николова – Илиева

Борислав Илиев Борисов - кмет

5

Дария Стефанова Николова

Борислав Илиев Борисов - кмет

6

Марияна Тодорова Балиева

Борислав Илиев Борисов - кмет

7

Росен Христов Маринчов

Борислав Илиев Борисов - кмет

8

Николай Асенов Борисов

Борислав Илиев Борисов - кмет

9

Борис Стефанов Кънчев

Борислав Илиев Борисов - кмет

10

Юлия Петрова Пепелярска

Борислав Илиев Борисов - кмет

11

Лъчезар Илиев Найденов

Борислав Илиев Борисов - кмет

12

Боянка Анчова Петкова

Цоло Александров Цолов - съветник

13

Станка Иванова Братова

Цоло Александров Цолов - съветник

14

Таня Мирославова Каменова

Цоло Александров Цолов - съветник

15

Стела Димова Бачийска

Марийка Костова Коларова - съветник

16

Жана Владимирова Кривачкова

Марийка Костова Коларова - съветник

17

Стоян Цанков Стоичков

Васил Цветанов Стоянов - съветник

18

Мария Цветанова Енева

Васил Цветанов Стоянов – съветник

19

Стефка Митева Ликуриева

Васил Цветанов Стоянов – съветник

20

Венета Маринова Стефанова

Васил Цветанов Стоянов - съветник

21

Даяна Ценкова Димитрова

Милко Костадинов Торбов - съветник

22

Димитър Стоянов Димов

Милко Костадинов Торбов -съветник

23

Цветан Маринов Чипев

Милко Костадинов Торбов - съветник

24

Александър Константинов Цолов

Милко Костадинов Торбов - съветник

25

Цветан Маринов Иванов

Милко Костадинов Торбов - съветник

26

Валери Петров Ангелов

Пламен Иванов Севастоянов - кмет

27

Живко Михайлов Христов

Пламен Иванов Севастоянов - кмет

28

Кирил Иванов Опров

Богомил Ангелов Цветков - съветник

29

Ангел Йотов Христов

Богомил Ангелов Цветков -съветник

30

Иванка Спасова Димитрова

Богомил Ангелов Цветков - съветник

31

Марийка Петрова Петрова

Цветан Ганчев Върбанов - съветник

32

Лидия Ганчева Христова

Цветан Ганчев Върбанов - съветник

33

Христина Иванова Янушева - Вълковска

Даниела Томова Коцева - съветник

34

Елеонора Владимирова Ефстатиева

Даниела Томова Коцева - съветник

35

Росен Руменов Коларов

Зорница Херофимова Коларова - съветник

36

Петър Стефанов Войнов

Анатолий Янакиев Абаров - съветник

37

Катя Огнянова Пашова

Йорданка Видова Христова – съветник

38

Тодор Александров Първанов

Юлиян Симов Ангелов - съветник


Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова
* Публикувано на 20.10.2011 в 15:00 часаТърсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?