РЕШЕНИЕ №144 / 21.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 144
гр. Козлодуй, 21.10.2011 год
. 



ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидати за общински съветници от листата на ПП „ВМРО-Българско национално движение” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 79 от 21.10.2011 год. от Радослав Иванов Василев, представляващ ПП „ВМРО – Българско национално движение” е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани десет застъпници на кандидатите за общински съветници от листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение” в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидати за общински съветници от листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:



№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за общински съветник/ кмет на община/кмет на кметство

1

Илияна Йорданова Илиева

Геновева Лазарова Славчева

2

Бригита Миланова Веселинова

Геновева Лазарова Славчева

3

Снежана Цецкова Костова

Геновева Лазарова Славчева

4

Ивайла Илиева Димитрова

Юлиян Любчов Методиев

5

Звезделин Александров Димитров

Юлиян Любчов Методиев

6

Иван Йончев Слабов

Даниел Иванов Славчев

7

Виолина Иванова Тошевска

Даниел Иванов Славчев

8

Мария Цветанова Стоянова

Даниел Иванов Славчев

9

Мая Цветанова Цветанова

Мартин Петров Славчев

10

Борислав Димитров Атанасов

Радослав Иванов Василев


Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.




ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева



СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 21.10.2011 в 12:00 часа


Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?