РЕШЕНИЕ №149 / 22.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 149
гр. Козлодуй, 22.10.2011 год.


ОТНОСНО: промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от КП СИНЯТА КОАЛИЦИЯ, назначени с решение № 115 от  26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй


Постъпило е предложение с вх. № 85/22.10.2011 г. в ОИК  Козлодуй от Йовчо Димитров Йовчев и Венелин Маринов Лучев, представляващи КП  СИНЯТА КОАЛИЦИЯ за община Козлодуй, област Враца, за освобождаване на членове на СИК в община Козлодуй, както следва:Валери Борисов Вълчев, член на СИК 062000011;


В предложението е посочено името и данните за лицето, което ще замени освободения член, посочен по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно замяна членовете на СИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване протичането на изборния процес в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА следните членове на СИК в община Козлодуй предложени от КП  СИНЯТА КОАЛИЦИЯ: Валери Борисов Вълчев, член на СИК 062000011;


НАЗНАЧАВА следните членове на СИК в община Козлодуй, предложени от КП  СИНЯТА КОАЛИЦИЯ: Валентин Генов Каймашки, член на СИК 062000011;


АНУЛИРА издаденото удостоверение на освободения член на СИК № 331 от 14.10.2011 год.

Да се издаде удостоверение на назначения член на СИК.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 22.10.2011 в 12:00 часаТърсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook