РЕШЕНИЕ №164 / 25.10.2011г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 164
гр. Козлодуй, 27.10.2011 год
. 


ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за кмет на кметство Крива бара, община Козлодуй, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на община


На основание чл. 139 от Конституцията на Република България и чл.38, ал.2 от ЗМСМА вр. чл. 8 от Изборния кодекс на 23 октомври 2011 г. бяха произведени избори за кмет на кметство Крива бара, община Козлодуй.


В изборния ден от общия брой избиратели в кметство Крива бара, община Козлодуй по смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, възлизащ на 354 избиратели, участие в изборния ден взеха 282 избиратели.


На основание чл. 139 от Конституцията на Република България, вр. чл.38, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местата администрация, чл.246, ал.1 и ал.4 и чл. 33, ал. 1, т. 21 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


Обявява резултатите от изборите за кмет на кметство Крива бара, община Козлодуй, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на община, както следва:

№ 8 Трифон Димитров Цветков, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” – 141.

№ 38 Цветан Иванов Йорданов, ИК – 141.


Определя първите двама кандидати по листи, получили най-много гласове, които да участват в нов избор съгласно чл. 33, ал.1 т.23 от Изборния кодекс.

Обявява имената на кандидатите, между които ще се произведе новият избор:
№ 8 Трифон Димитров Цветков, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” – 141.

№ 38 Цветан Иванов Йорданов, ИК – 141.


Нов избор за кмет на кметство Крива бара, община Козлодуй да се произведе на 30 октомври 2011 г.


Решението може да се обжалва пред Административен съд – Враца в 7-дневен срок от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова* Публикувано на 27.10.2011 в 17:00 часа

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?