РЕШЕНИЕ №178 / 31.10.2011


Общинска избирателна комисия - Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 178
гр.Козлодуй, 31.10.2011 год.

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за кмет на кметство Крива бара, община Козлодуй, произведени на 30 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на кметство


На основание чл. 139 от Конституцията на Република България и чл.38, ал.2 от ЗМСМА вр. чл. 8 от Изборния кодекс на 30 октомври 2011 г. бяха произведени избори за кмет на кметство Крива бара, община Козлодуй.

В изборния ден от общия брой избиратели в кметство Крива бара, община Козлодуй по смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, възлизащ на 354 избиратели, участие в изборния ден взеха 317 избиратели.

На основание чл. 139 от Конституцията на Република България, вр. чл.38, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местата администрация, чл.246, ал.1 и ал.3 и чл. 33, ал. 1, т. 21 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


Обявява резултатите от изборите за кмет на кметство Крива бара, община Козлодуй, произведени на 30 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на кметство, както следва:

№ 8 Трифон Димитров Цветков, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” – 143.

№ 38 Цветан Иванов Йорданов, ИК – 159.

Обявява имената на кандидата, който е избран за кмет и е получил повече от половината от действителните гласове:

№ 38 Цветан Иванов Йорданов, ИК – 159.


Решението може да се обжалва пред Административен съд – Враца в 7-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:
Соня ЛукановаПубликувано на 31.10.2011 год. в 04.00 часа


Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?