РЕШЕНИЕ №180 / 08.11.2011


Общинска избирателна комисия - Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 180
гр.Козлодуй, 08.11.2011 год.

ОТНОСНО: прекратяване пълномощията на избран общински съветник от листата на КП”ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”На изборите провели се на 23 октомври 2011г. в община Козлодуй с Решение от 24.10.2011г. на ОИК-Козлодуй Румен Стоянов Тихолов е избран за общински съветник от листата на КП ”ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”.

В ОИК – Козлодуй е получена молба с вх. № 114 от 08.11.2011г. от избрания общински съветник Румен Стоянов Тихолов, с която заявява, че се отказва от избора и иска да бъдат прекратени пълномощията му в Общинския съвет.

ОИК-Козлодуй с оглед правомощията си по чл.30, ал.6 вр. ал.4 т.3 от ЗМСМА следва да уважи молбата на общинския съветник Румен Стоянов Тихолов и да прекрати пълномощията му като общински съветник, и да обяви за избран за общински съветник следващия в листата кандидат под № 5 на КП ”ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” Венцислав Павлов Горанов.

Предвид изложеното и на основание чл.33, ал.1, т.21 от ИК, във връзка с чл.30, ал.6 и ал.4 т.2 от ЗМСМА , Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Румен Стоянов Тихолов като общински съветник в Общински съвет – Козлодуй от листата на КП ”ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в Общински съвет – Козлодуй следващия в листата кандидат под № 5 на КП ”ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” Венцислав Павлов Горанов.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова

Публикувано на 08.11.2011 в 17:00 часа

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?