РЕШЕНИЕ № 186 / 28,08,2012 г.
Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 186
Козлодуй, 28 август 2012 год.

ОТНОСНО:  Формиране единните номера на избирателните секции в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 7 октомври 2012 г.

На основание  чл.71, ал.6, във връзка с чл. 33, ал. 1, т.2 от Изборния кодекс, Решение № 1533-МИ от 15.12.2011г. на ЦИК вр. Решение №  19-ПВР/МИ от 11.07.2011 г на ЦИК и Заповед № 420 от 21.08.2012г. на кмета на община Козлодуй, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

Р Е Ш И :

Формира номера на избирателните секции в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор на кмет на кметство на 7 октомври 2012 г., както следва:

1. Избирателна секция № 062000016 с адрес с.Хърлец, ул. „Цар Освободител” № 45, Квартален клуб /Бежанска махала/, включваща:

ул. „Благой Иванов”,

ул. „Георги Димитров” № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16;

ул. „Дафинка Чергарска”,

ул. „Добруджа”,

ул. „Елин Пелин”,

ул. „Иван Вазов” № 1, 3, 4, 6, 9;

ул. „Искър” № 1, 5, 8;

ул. „Марица”,

ул. „Мизия”,

ул. „Минзухар”,

ул. „Никола Вапцаров”,

ул. „Паисий Хилендарски” № 1, 3, 6, 9;

ул. „Панайот Хитов” № 1, 10, 14, 17, 19, 21, 22, 24;

ул. „Скът”,

ул. „Хан Аспарух”,

ул. „Цар Освободител”,

ул. „Червена роза”,

ул. „Шипка” № 1, 5, 6, 9, 11, 14, 17, 23, 24;

ул. „Юрий Гагарин”,

ул. „Явор”,

ул. „Янтра” № 1, 3;


2. Избирателна секция № 062000017 с адрес с.Хърлец, ул. „Георги Димитров”  № 36, Народно читалище „Никола Вапцаров-1927”, включваща:

ул. „Александър Стамболийски”,

ул. „Антим І”,

ул. „Васил Воденичарски” № 2, 3, 4;

ул. „Васил Левски”,

ул. „Васил Петлешков”,

ул. „Вела Пеева”,

ул. „Витоша” № 1, 4, 9;

ул. „Георги Димитров” № 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 43, 45;

ул. „Димитър Благоев”,

ул. „Драва” № 3,

ул. „Иван Вазов” № 13, 15, 19, 21, 23, 25;

ул. „Искър” № 10;

ул. „Любен Каравелов”,

ул. „Мир”,

ул. „Митко Палаузов”,

ул. „Неофит Рилски”,

ул. „Огоста”,

ул. „Одрин”,

ул. „Осоговска”,

ул. „Паисий Хилендарски” № 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29;

ул. „Панайот Волов”,

ул. „Панайот Хитов” № 25, 26;

ул. „Трапезица”,

ул. „Трепетлика”,

ул. „Хаджи Димитър”,

ул. „Христо Ботев”,

ул. „Цар Самуил”,

ул. „Шипка” № 25, 29, 33;

ул. „Яне Сандански”,

ул. „Янтра” № 7, 9;


3. Избирателна секция № 062000018 с адрес с.Хърлец, ул. „Георги С. Раковски” № 13, Здравна служба, включваща:

ул. „Августа”,

ул. „Александър Стамболийски” № 40, 42, 44, 46, 48, 52;

ул. „Васил Воденичарски” № 7, 8, 10, 11, 15, 19, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 41

ул. „Витоша” № 6, 13, 15, 23;

ул. „Георги Бенковски”,

ул. „Георги Димитров”  № 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 65;

ул. „Георги С. Раковски”,

ул. „9 – ти Септември”,

ул. „Драва” № 6, 10, 15, 16;

ул. „Иван Вазов” № 27, 29;

ул. „Иван Нивянин”,

ул. „Йорданка Чанкова”,

ул. „Калето”,

ул. „Кап. Петко Войвода”,

ул. „Кирил и Методий”,

ул. „Кольо Фичето”,

ул. „Морава”,

ул. „Мусала”,

ул. „Оборище”,

ул. „Пейо Яворов”,

ул. „Рила”,

ул. „Тодор Каблешков”.


Решението може да се обжалва в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.

Препис от решението да се изпрати на кмета на община Козлодуй.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:
Соня Луканова

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?