РЕШЕНИЕ № 204 / 06.09.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 20
4

Козлодуй, 06.09.2012г.


ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на номерата на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети, регистрирани в Общинска избирателна комисия - Козлодуй за частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012г.


На основание чл. 33, ал. 1, т. 9, чл. 173 във връзка с РЕШЕНИЕ № 1558-МИ от 23.12.2011 на ЦИК на 05 септември 2012 г., от 17,00 ч., в сградата на Община Козлодуй на ул.”Христо Ботев” № 13, в  залата на  ОИК – Козлодуй, комисията  проведе публичен жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии,  местните коалиции от партии и инициативните комитети, регистрирани в Общинска избирателна комисия - Козлодуй за частичен избор на кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012г.


След проведения публичен жребий Общинска избирателна комисия - Козлодуй


Р Е Ш И:


Обявява следната поредност на номерата на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец,, община Козлодуй  на 07 октомври 2012г.


№ 1 ИК ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ИГНАТОВ

2 ПП  „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

3 ИК ВАНЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТРИКОВ

№ 4 ПП”ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

Определеният номер важи за в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец,, община Козлодуй  на 07 октомври 2012г. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината кмет на кметство срещу наименованието на избраната при жребия партия, местна коалиция или независим кандидат.


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана ПлешоеваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова


Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?