РЕШЕНИЕ № 205 / 06.09.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 20
5
Козлодуй, 0
6.09.2012г.


ОТНОСНО:Определяне чрез жребий на реда за участие в диспутите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети по регионалните радио и телевизионни центрове в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012г.


На основание чл. 146, ал.3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 781-ПВР от 15 септември 2011 г. на ЦИК на 05 септември 2012 г., от 17,00 ч., в сградата на Община Козлодуй на ул.”Христо Ботев” № 13, в  залата на  ОИК – Козлодуй, комисията  проведе публичен жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии,  местните коалиции от партии и инициативните комитети, регистрирани в Общинска избирателна комисия - Козлодуй за частичен избор на кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012г.


След проведения жребий Общинска избирателна комисия - Козлодуй


Р Е Ш И:


Обявява следната поредност на участие в диспутите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети по регионалните радио и телевизионни центрове в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012г.


№ 1 ИК   ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ИГНАТОВ

2 ИК   ВАНЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТРИКОВ

3 ПП  „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

№ 4 ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Плешоева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook