РЕШЕНИЕ № 218 / 03.10.2012 г.


Общинска избирателна комисияРЕШЕНИЕ
№ 218
Козлодуй, 03.10.2012


ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 206 от 11 септември 2012 г. на ОИК


ОИК  Козлодуй установи, че  в Решение № 206 от 11 септември 2012 г. на ОИК, при изписване бащиното  и фамилно име на Председателя на СИК 16  е допусната техническа грешка, като вместо „ Ангелов Христов" е изписано „Христов Ангелов".

 

Предвид горното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 206 от 11 септември 2012 г., като бащиното и фамилно име на Председателя на СИК 16 Георги Ангелов Христов, вместо „Христов Ангелов" да се чете „Ангелов Христов".

Да се издаде ново удостоверение.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова
Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook