РЕШЕНИЕ № 228 / 11.10.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
228
гр. Козлодуй, 11.10.201
2 год. 


ОТНОСНО: Приемане работата от компютърната обработка на данните от гласуването от частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, произведен на 07 октомври 2012 г. извършена от „Информационно обслужване” АД, гр.Враца съгласно договор № 399/27.09.2012г.


На основание чл. 33, ал. 1 т.1 от Изборен кодекс и в изпълнение т.5.2 от договор № 399/27.09.2012г., Общинската избирателна комисия – Козлодуй


Р Е Ш И:


Приема без възражения работата от компютърната обработка на данните от гласуването от частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, произведен на 07 октомври 2012 г. извършена от „Информационно обслужване” АД, гр.Враца.

Да се подпише приемо предавателен протокол.


Решението може да се обжалва пред Административен съд – Враца в 7-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:
Соня Луканова


* Публикувано на 11.10.2012 в 17:00 часа

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?