Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж

с капацитет 24 места, обслужващ с. Бутан, представлява  социална услуга, свързана с доставка на храна; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.

 

За контакти: с. Бутан - 3326

ул. „Петър Костов” № 99

тел.: 09168 / 2142

моб.тел.: 0889241873

Касиер, домакин: Йорданка Берчева

Свързани страници:

  1. Основна рубрика: Здравеопазване и социални дейности
  2. „Център за обществена подкрепа” , гр. Козлодуй
  3. Домашен социален патронаж - Текуща страница
  4. „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, гр.Козлодуй
  5. "Центрове за настаняване от семеен тип", с. Хърлец и с. Гложене
  6. "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" (ДЦПЛУ), с.Хърлец
  7. „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, с.Бутан
  8. „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с.Бутан
  9. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) и Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР) с. Гложене

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи