Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж

с капацитет 24 места, обслужващ с. Бутан, представлява  социална услуга, свързана с доставка на храна; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.

 

За контакти: с. Бутан - 3326

ул. „Петър Костов” № 99

тел.: 09168 / 2142

моб.тел.: 0889241873

Касиер, домакин: Йорданка Берчева

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook