Разяснителна кампания


Активно избирателно право (без субтитри)


Активно избирателно право (със субтитри)


Гласуване на избиратели с увреждания (без субтитри)


Гласуване на избиратели с увреждания (със субтитри)
 
Машинно гласуване (без субтитри)
Машинно гласуване (със субтитри)


Гласуване с бюлетина и отбелязване на преференция (без субтитри)


Гласуване с бюлетина и отбелязване на преференция (със субтитри)


Гласуване на изборите в условия на КОВИД-19 (без субтитри)

Гласуване на изборите в условия на КОВИД-19 (със субтитри)


Обучителен клип за избиратели за машинно гласуване


Дигитален материал за младите избиратели


Дигитален материал за гласуване на избиратели, поставени под карантина


Дигитален материал за гласуване с хартиена бюлетина


Гласуване със специализирано машинно устройство

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи