МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”ДАРИС”ЕООД -Гр. Козлодуй

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”ДАРИС”ЕООД -Гр. Козлодуй

Ул.”София”№13

Телефон:0973 89 300/0973 89 311

GSM 0887253723   0878 944744

Медицински управител:Д-р Боряна Добрева-Златанова

Първият медицински център разкрит в града. В него работят висококвалифицирани специалисти и функционират следните кабинети:

Вътрешени болести:

Д-р Боряна Добрева-Златанова

Радиобиология:

Д-р Боряна Добрева-Златанова

Детски болести и хомеопатия:                      Ендокринология и болести на обмяната:

Д-р Павлина Николова                                     Д-р Николина Христова

Акушерство и гинекология:                          Физиотерапия и рехабилитация:

Д-р Румяна Димова                                           Д-р Вилияна Борисова

Неврология:                                                      Очни болести:

Д-р Дечо Иванов                                                Д-р Иван Спасов

Гастроентерология:                                          


УНГ болести:

Д-р Росен Белчев

 

 

МЦ ”ДАРИС”ЕООД е лицензиран да извършва  лечебно - диагностични прегледи; профилактични прегледи; специализирани медицински прегледи със заключение за работа в йонизираща среда /АЕЦ;АЕР и др./; клинико-лабораторни изследвания; фиброгастроскопии; колоноскопии; ЕКГ; физиотерапия и рехабилитация; ехография на коремни органи, щитовидна жлеза; Доплерова сонография.


Има разкрита и функционираща Служба Трудова Медицина ДАРИС КОНСУЛТ”ООД

Ръководител СТМ:инж.Дарина Златанова

СТМ  е лицензирана от Министерство на здравеопазването да подпомага работодателите при извършване оценка на риска за здравето и безопасността на работното място,съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба№ 3 на Министерство на здравеопазването за службите по трудова медицина.


Работно време: Понеделник до Петък

От 7:30ч.до 19:30ч.

Събота от 9:00ч.до 15:00ч.  1. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”ДАРИС”ЕООД -Гр. Козлодуй - Текуща страница
  2. МБАЛ “Св.Иван Рилски “-ЕООД
  3. МЦ”ЗДРАВЕ 1”ЕООД

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи