Структура на общинска администрация

Дата на публикуване: 24.11.2017 12:39

 1. Структура на общинска администрация - Текуща страница
 2. Заместник кметове на Община Козлодуй
 3. Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
 4. Секретар на Община Козлодуй
 5. Етичен кодекс
 6. Устройствен правилник на Община Козлодуй
 7. Програма и отчети 2015 - 2019
 8. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2017 г.
 9. Видимите резултати на община Козлодуй за мандат 2015 - 2019 година
 10. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2019 - 2023 година
 11. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2018 г.
 12. Заповеди на кмета на общината
 13. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2010г.
 14. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2012 г.
 15. Кметове на кметства
 16. Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
 17. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2016 г.
 18. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2015 - 2019 година
 19. Награди и отличия
 20. Сертификат за кредитен рейтинг
 21. Програма за управление на община Козлодуй за периода 2011 - 2015 година
 22. Анкетна карта
 23. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2013 г.
 24. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2014г.
 25. Отчет за работата на кмета към месец юли 2016 г.
 26. Кмет на Община Козлодуй

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
8% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
30% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
62% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
35% Complete (success)
Грубо :
24% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
43% Complete (success)
Не мога да преценя :
16% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи