ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Дата на публикуване: 09.09.2020 11:24

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - Преброяване 2021


pdf Списък на преброители и контрольори за община Козлодуй


Срокът за електронното преброяване се удължава до 30 септември

До 30 септември се удължава срокът, в който всеки ще може да се преброи електронно.
Промяната се налага, тъй като в първите дни на електронното преброяване информационният сайт, през който се влиза в системата, беше атакуван нееднократно с огромен зловреден трафик. Нямаше опити за проникване и източване на данните, но това затрудни изключително достъпа до електронната карта. Към настоящия момент системата е стабилна, осигурени са необходимата защита и капацитет за извършване на регистрации и преброяване на населението”, споделят от Национален статистически институт.
Удължаването на срока за онлайн преброяването ще осигури възможност на всички желаещи да попълнят картата онлайн и предвид променящата се епидемична обстановка да ограничат контакта си с преброителите.
От 08:00 часа на 18 септември до 20:00 часа на 3 октомври ще се проведе преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата. Ще се преброяват всички български и чужди граждани, включително и гражданите на ЕС, които пребивават на територията на страната към критичния момент на преброяването, както и всички жилищни сгради и жилищата в тях.
Преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 08:00 ч. сутрин до 20:00 ч. вечер, включително събота и неделя. Данни за това кой е вашият преброител може да получите на телефон 0973/ 80784. Списък с всички преброители и контрольори е наличен и в сайта на Община Козлодуй.
Напомняме, че участието на населението в преброяването е задължително!
Лице, което откаже да бъде предостави преброителни данни, се наказва с глоба в размер на 160 лева, съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд (ЗПНЖФ).
(02) 9078 430 – въпроси, свързани с преброяването, може да отправяте на националния телефон.
Видео за електронно преброяване: https://www.youtube.com/watch?v=wOCXVFkRLM0

Стартира електронното преброяване на населението 

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.
От 0,00 часа на 7 септември до 24,00 часа на 17 септември 2021 г. се провежда преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Електронното преброяване ще бъде достъпно на територията на цялата страна от сайта https://census2021.bg/. След като извършите електронното преброяване ще получите автоматично генериран 15 цифрен код. Важно е да запазите кода си, за да го предоставите на преброителя на вашия участък. Той ще посети домът Ви по време на физическото преброяване в периода 17 септември – 3 октомври

Гражданите е хубаво да знаят, че ако са взели участие в пробното електронно преброяване и имат генериран код – той НЯМА ДА ВАЖИ при фактическото преброяване. Кодът ще се генерира само в периода 7 – 17 септември, след като се преброите електронно и e важно да го запишете на хартия. С една електронна поща ще може да се преброи едно домакинство. Тоест ако искате да преброите възрастните си баба и дядо, които живеят на отделен адрес и се водят отделно домакинство ще е нужно да ползвате различна е-поща. За жителите на община Козлодуй, които нямат достъп до интернет или компютър сме осигурили двама служители, които ще бъдат на разположение в делничните дни от 8.00 до 17.00 часа. Всеки гражданин може да дойде с личната си карта и да се извърши преброяване за неговото домакинство“, уточни Лиляна Рашкова – секретар на община Козлодуй.

По време на електронното преброяване нито преброители, нито контрольори е редно да посещават домовете Ви. Физическото преброяване започва от 8.00 на 18 септември и ще продължи до 20.00 часа на 3 октомври.

Молим гражданите да бъдат внимателни към лицата, които се представят за преброители. За да има максимална информираност и сигурност след 17 септември ще има отворен телефон, на който може да се проверяват имената на преброителите и контрольорите и техните участъци, така че ако някой има съмнения да може по всяко време да провери“, каза още Рашкова.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.
Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.
Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.
Напомняме, че участието на населението в преброяването е задължително!
Лице, което откаже да бъде предостави преброителни данни се наказва с глоба в размер на 160 лева, съгласно ЗПНЖФ /Закона за преброяване на населението и жилищния фонд/.
(02) 9078 430 – въпроси, свързани с преброяването може да отправяте на национален телефон след 7 септември.
Видео за електронно преброяване: https://www.youtube.com/watch?v=wOCXVFkRLM0

Списъкът на одобрените кандидати за преброители, контрольори, резерви и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд в община Козлодуй е обявен на информационното табло в общината.
prebroqvane gif campaign 

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

 

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.

При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са набрани. По-голям е недостигът на преброители в големите градове – София, Пловдив, Варна, Стара Загора. Повече от необходимия брой кандидати за преброители има в Северозападна България. 

В периода 18 септември - 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя.

При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.

Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако  преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт, като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода 7 септември - 3 октомври 2021 година, като ще премине на два етапа:

  • Първи етап - чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 година.
  • Втори етап - чрез посещение на преброител на домакинствата - от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 година.

Започна набирането на преброители за Преброяване 2021


Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

 

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

 

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. За община Козлодуй необходимите преброители са 64, а контрольори тринадесет. 

 

Най-подходящи са хора, които имат минимум средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Информация за обработка на лични данни


От 15 юли 2020 г. започва кампания по преброяване на сградния фонд на територията на Република България. Процесът е част от кампанията по преброяване на населението и жилищния фонд и ще продължи 2 месеца, до 15 септември. През това време петима регистратори ще правят обходи в гр. Козлодуй и населените места и ще отбелязват всички обекти, които се обитават от лица, включително административни сгради, хотели, къщи за гости, предприятия.
Петимата ни регистратори ще се легитимират с баджове, те са обучени от представители на НСИ. Важно е гражданите да знаят, че все още не преброяваме населението. Никой няма да влиза в домовете им, затова призоваваме за внимание. Регистраторите ще проверяват чрез мобилно устройство и карта само и единствено наличието на имота в база данни. Молим, ако гражданите имат въпрос относно преброяването или въпрос, касаещ кои са поименно регистраторите, да ни потърсят на телефон: 0973/85 820 или 0973/85 848. Реалното преброяване на населението ще се случи в периода от 22 януари до 15 февруари 2021 г.”, информира Лиляна Рашкова, секретар на Община Козлодуй и председател на общинската преброителна комисия.

Пълната информация за преброяването може да се проследи на следния линк: https://census2021.bg/
pdf Заповед № РД-05-485/09.06.2020 г. за назначаване на временна Общинска преброителна комисия за община Козлодуй

Наименование Брой тегления
Списък на преброители и контрольори за община Козлодуй 763 Изтегли документ с име "Списък на преброители и контрольори за община Козлодуй"

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
7% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
38% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
25% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
37% Complete (success)
Отчасти :
44% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи