Дневен ред за заседанията на Постоянните и други комисии

Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика на 20.01.2020 г. от 17.45 часа
17.01.2020

Заседание на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото на 20.01.2020 г. от 17.30 часа
17.01.2020

Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и общинска собственост  на 20.01.2020 г. от 18.00 часа
17.01.2020

Заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на 20.01.2020 г. от 17.00 часа
17.01.2020

Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности на 20.01.2020 г. от 16.30 часа
17.01.2020

Заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на 27.12.2019 г. от 17.00 часа
23.12.2019

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook