Дневен ред за заседания на Постоянните комисии

Заседание на Постоянната комисия по земеделие и горско стопанство и опазване на околната среда на 25.03.2019 г. от 17.00 часа
20.03.2019

Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности на 26.03.2019 г. от 13.00 часа
20.03.2019

Заседание на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото на 26.03.2019 г. от 17.00 часа
20.03.2019

Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и общинска собственост на 26.03.2019 г. от 17.30 часа
20.03.2019

Заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на 26.03.2019 г. от 18.15 часа
20.03.2019

Заседание на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданиятя и интеграция на малцинствените групи в обществото на 18.02.2019 г. от 17.30 часа
14.02.2019

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook