Дневен ред за заседания на Постоянните комисии

Заседание на Постоянната комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост на 13.05.2019 г. от 16.30 часа
08.05.2019

Заседание на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданиятя и интеграция на малцинствените групи в обществото на 13.05.2019 г. от 17.00 часа
08.05.2019

Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и общинска собственост на 14.05.2019 г. от 17.00 часа
08.05.2019

Заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на 14.05.2019 г. от 18.00 часа
08.05.2019

Заседание на Постоянната комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество на 16.04.2019 г. от 17.00 часа
12.04.2019

Заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на 16.04.2019 г. от 17.00 часа
12.04.2019

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook