Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 14.09.2018 15:28

Р Е Г И С Т Ъ Р
На подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Община Козлодуй


Входящ №  Име и фамилия Длъжност чл.35, ал.1, т.1 (за несъвместимост) чл.35, ал.1, т.3 (за промяна в декларация за несъвместиност) чл.35, ал.1, т.2 I част за имущество (дата на подаване/контролно число) чл.35, ал.1, т.2 II част за интереси (дата на подаване/контролно число) чл.35, ал.1, т.4 (за промяна по т.2) (дата на подаване/контролно число)
19 Албена Асенова Главен специалист  „Отчитане на приходи и разходи” да   13.04.2021
C7E4540B
да  
125 Ангел Орлов Старши специалист домакин-снабдител  да   19.04.2021
A5E52BC6
да  
104 Анелия Хинкинска Директор на ДГ "Радост" гр. Козлодуй да   22.04.2021
0826E081
да  
51 Анита Маринова Главен експерт „Местни данъци и такси” да   29.04.2021
7D484903
да  
36 Анита Оприцова Главен експерт "Социални дейности" да  

12.04.2021
BD77E43E

да  
85 Антоанета Николова Специалист "Обрeдни дейности" да   11.05.2021
E8E736C3
да  
121 Бетина Борисова Главен експерт „Социални дейности, здравеопазване и интеграция” да   09.04.2021
FDE2F296
да  
4 Божидар Лазаров Специалист "Компютърно обслужване" да   12.05.2021
D43858CA 
да  
100 Валентина Петрова Директор на дирекция ПНАИО да   10.05.2021
1FA04BB1
да  
120 Валери Валериев Специалист "Информационно обслужване на граждани"  да   11.05.2021
CAF50BCD
да  
1 Василена Петкова Специалист “Информационно обслужване на граждани" да    12.04.2021
39164B04
да  
128 Василина Димитрова Специалист “Информационно обслужване на граждани" да 11.10.2021
D0F7B497
да
34 Величка Нейчева-Бошнякова Началник на отдел да   05.05.2021
E8FE35E1
да  
3 Венера Ангелова Главен експерт Контрол приходи да   10.05.2021
2D612003
да  
116 Венета Николова Главен експерт "Протокол" да  

13.05.2021
A6B38D54

да  
115 Виктория Майсторова Младши експерт „Връзки с обществеността” да   05.05.2021
0E630FBC
да  
32 Виолета Маркова Главен специалист „Младежки дейности и детски политики” да   11.05.2021
FEABB28C
да  
2 Галина Атанасова Главен експерт ТРЗ да   13.05.2021
1332A725
да  
91 Галина Кузманова Директор на дирекция ФСД и УС да   12.04.2021
B2BBFB11
да  
7 Галина Маринова Главен специалист "Човешки ресурси" да   09.04.2021
4512719F
да  
72 Галина Младенова Главен експерт "КАО"  да   11.05.2021
B987A129
да  
2 Галя Георгиева Старши счетоводител „Образование" да 22.02.2021
AC64AEC7
да
29 Галя Николова Главен експерт „Местни данъци и такси" да   14.05.2021
D304FC7B
да  
3/2 Галя Ценкова Директор на ДГ "Слънчице" гр. Козлодуй да   22.04.2021
032126FE
да  
8 Георги Вачев Директор на ОП "СДР" да 01.04.2021
B2EAB0BB
да
8 Георги Кирков Заместник - кмет да        
10 Гинка Иванова Заместник - кмет да        
5 Грета Иванова Главен експерт „Дейност на ПК и контрол върху изпълнение решенията на ОбС" да 01.03.2021
359C4653
да
74 Денислава Цветкова Главен експерт „Протокол” да   16.04.2021
1016391C
да  
11 Деница Николова Специалист "Административно обслужване" да   05.05.2021
0E8C3DFA
да  
12 Деница Петрова Главен експерт  „Дейност на ПК  и контрол върху изпълнение решенията  на ОбС” да   29.04.2021
E350AD80
да  
70 Деница Петрова Юрисконсулт да   10.05.2021
51F94F33
да  
59 Десислав Димитров Главен експерт "Екология и опазване на околната среда" да   11.05.2021
105C6652
да  
33 Десислава Василовска Секретар на МКБППМН да   10.05.2021
FD890CE4
да  
15 Десислава Сандулова Главен експерт "Системен администратор" да   09.04.2021
CE7EABBB
да  
102 Деяна Тошевска Директор на Детска ясла №1 да 12.05.2021
47C3C35D
да
10 Диана Антонова Главен експерт "Оперативни програми и проекти" да   05.05.2021
AC6810DA
да  
62 Евелина Цветанова Старши счетоводител „Социални дейности да   11.05.2021

F998C6A1

да  
42 Елена Иванова Главен специалист "АПОН и гражданска регистрация" да   11.05.2021
35DF7832
да  
53 Елена Трифонова Главен експерт „Оперативни програми” да   09.04.2021
49FFC28D
да  
124 Елеонора Грамова Младши експерт „Финанси на образованието" да 01.09.2021
5A32B77F
да
75 Елеонора Йорданова Главен експерт „Култура” да   13.05.2021
E5309E05
да  
115 Елица Липовянова Младши експерт „Зелена система” да   14.04.2021
72C55EFC
да  
121 Златина Иванова Специалист „Обрeдни дейности" да   27.04.2021
DA8A1085
да  
30 Зорница Симеонова Управител ДЦПЛУ Хърлец да   13.05.2021
A320468B
да  
3 Зорница Тодорова Управител ЗЖЛУИ и ЗЖЛПР с. Гложене да 26.02.2021
6BA7912F
да
87 Ивалина Банова Секретар на община да   19.04.2021
1E7EC614
да  
123 Ивалина Петрова-Драганова Юрисконсулт да 23.08.2021
DAA4968A
да
109 Иван Вачов Длъжностно лице по защита на личните данни да  

12.04.2021
C62B517E

да  
7 Иван Йотев Младши експерт "Екология и зелена система" да    12.04.2021
2839EB13
да  
16 Ивелина Драгомирова Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет"  да   28.04.2021
DC696E4D
да  
3/1 Ивета Илиева Директор на ДГ "Радост" с. Гложене да   26.04.2021
EB989851
да  
4 Иво Иванов Секретар на местната комисия за БППМН да   12.04.2021
626102DD
да  
83 Ина Лилова Управител ДЦДМУ и ЦОП Козлодуй да   11.05.2021
F927F92D
да  
27 Ирена Гуцина Младши експерт "Разпореждане и управление на общинската собственост" да   12.04.2021
1181C3C5
да  
96 Ирена Кирилова-Попова Директор на дирекция НПМПОП да   09.04.2021
12B16476
да  
25 Ирина Николчева Главен специалист "Образование" да   11.05.2021
74ABC876
да  
36 Йоана Трифонова Главен експерт "Социални дейности, здравеопазване и интеграция" да   10.05.2021
BA443BAF
да  
126 Йоанна Спасова Специалист „Контрол на приходите от общинска собственост и транспорт" да 20.09.2021
793BD5EE
да
29 Йорданка Вачева Главен специалист "Общинска собственост" да   10.05.2021
AF82E7B4
да  
108 Йорданка Ценкуловска Директор на ДГ "Здравец" с. Хърлец да   12.05.2021
28887EAC
да  
117 Камелия Дерменджиева Младши експерт "Устройство на територията" да   09.04.2021

487CC457

да  
5 Камелия Николова Главен експерт „Ефективност на труда” да   07.05.2021
B033DFDF
да  
25 Каролина Костова Старши специалист "Домакин-снабдител" да   12.04.2021
E52C8CB4
да  
102 Костадинка Комитска Директор на ДГ "Звънче" гр. Козлодуй да   23.04.2021
1195A1C5
да   
26 Красимира Александрова Старши счетоводител „Социални дейности” да   11.05.2021
CE1B48C9
да  
95 Красимира Гончева Главен експерт "Контрол по комунални дейности" да   27.04.2021
2BE24575
да  
112 Кремена Горанова Главен експерт „Човешки ресурси" да   07.05.2021
7CE8C0F9
да  
37 Кристин Иванова Главен експерт “Оперативни програми и проекти” да   28.04.2021
741775D7
да  
23 Лидия Петрова Началник на отдел да   05.05.2021
B153D3E5
да  
77 Лили Няголова Главен  експерт „Международни програми и проекти” да   23.04.2021
F6522A4A
да  
90 Лилия Димитрова Главен експерт "Бюджет и финанси"  да   14.05.2021
0C045859
да  
76 Лиляна Рашкова Директор на дирекция ХД да   12.05.2021
230B1104
да  
44 Любов Воденичарска Главен експерт "ЧР" да   28.04.2021
D5AFB350
да  
4 Магдалена Митова Главен експерт „Обществени поръчки” да 01.03.2021
501006D7
да
2 Магдалена Цекова Технически сътрудник да    11.05.2021
E60F6577
 да  
35 Мариела Умарска Деловодител по архива на ликвидирани учреждения, координатор и касиер Временна заетост да  

14.04.2021

BBF9CF03

 да  
4 Мариета Исакова Главен специалист "Верт.планиране подземна инфраструктура и КС" да   09.04.2021
45107ACF
да  
38 Мария Коцева Главен експерт „Обществени поръчки” да   09.04.2021
D7C2E0D1
да  
18 Мария Цонева Главен експерт „Обществени поръчки” да   19.04.2021
F307B056
да  
123 Мария-Луиза Големанова Младши експерт „Деловодител и завеждащ общински архив" да 11.05.2021
0C22D87B
да
31 Марияна Димитрова Главен експерт "Ефективност на труда" да   10.05.2021
C2394AC8
да  
105 Мая Йонова Директор на ДГ "Мир" гр. Козлодуй да   10.05.2021
9952B549
да  
82 Милена Стоянова Директор на дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Бутан да   13.05.2021
E35DA12E
да  
73 Мирослав Христов Старши експерт „Спорт и туризъм”                      да   05.05.2021
FAC95A8D
да  
46 Михаела Христова Финансов контрольор  да   15.04.2021
C10A0B16
да  
114 Момчил Маринов Юрисконсулт да  

09.04.2021
D7A19DE6

да  
9 Наталия Предова - Василева Началник на отдел да   11.05.2021
F8849D82
да  
15 Наталия Славчева Главен експерт "Образование" да   12.04.2021
933A20A5
да  
125 Нели Берчева Главен специалист "Кадастър и регулация" да 17.09.2021
A9EF1D19
да
103 Николина Маринова Директор на ДГ "1-ви юни" с. Бутан да   14.05.2021
E0320566
да  
122 Нина Иванова Главен специалист „ЕСГРАОН" да 02.08.2021
BFBDF874
да
20 Пенка Гучева Главен специалист - отчитане на приходи и разходи  да   16.04.2021
D522C137
да  
6 Петя Гечева Главен специалист "Устройствено планиране, кадастър, регулация” да   09.04.2021
A874520F
да  
63 Петя Янкова Старши счетоводител „Образование” да   14.05.2021
A3FBD480
да  
17 Пламенка Митрошанова Управител ЦНСТПЛФУ 1 и 3 Хърлец и 2 Гложене да   13.05.2021
E29CE127
да  
22 Румен Горинов Главен специалист Логистика да   12.04.2021
DF9281E9
да  
124 Светломир Колев Главен архитект да да       
129 Сиана Цанева Младши експерт "Законосъобразност на актовете на ОбС" да

01.11.2021
29D95AEC

да
117 Силвия Момчилова Управител на ЦСРИ Бутан да  

13.05.2021
6AA7D546

да  
68 Соня Василева Главен специалист „Общински приходи” да   13.05.2021
C919AF38
да  
48 Стела Димитрова Специалист "Информационно обслужване на гражданите" да   14.05.2021
081ECB9F
да  
3 Таня Каменова Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет" да   21.04.2021
AB02FA0B
да  
50 Теменужка Кузманова Главен специалист „Общински приходи” да   13.05.2021
9B96FBF1
да  
84 Теодора Пепелярска Главен специалист „Общински приходи” да   20.04.2021
FB6CA37B
да  
5 Теодора Петрова Главен експерт "Обществени поръчки" да    09.04.2021
4E4AC35E
да  
8 Тереза Миленкова Главен експерт "Човешки ресурси" да  

14.05.2021

647062D0

да   
110 Цветан Вашков Главен експерт "Строителство на сгради и съоръжения" да  

11.05.2021
D6C821E9

да  
97 Цветанка Петрова Главен експерт „Обществени поръчки” да   21.04.2021
9A19FF5B
да  
54 Цветанка Трайкова Главен експерт „Обществени поръчки” да   29.04.2021
6F9789FE
да  
94 Цветелина Александрова Главен експерт „Местни данъци и такси” да   20.04.2021
1AB932BA
да  
58 Цветелина Цветанова Главен експерт "Контрол по търговски фирми и пазари"       да   05.05.2021
91429AB9
да  
52 Цветелина Маринова Директор на дирекция да   22.04.2021
506BE33F
да  
121 Цветиана Радочикова Главен експерт „Международни програми и проекти" да 22.06.2021
F3BA9029
да
92 Чавдар Слабов Директор на ОбП"КД" да   14.05.2021
E66234DD
да  Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на интереси в община Козлодуй


Наименование Брой тегления
Siana_Caneva2.pdf 10 Изтегли документ с име "Siana_Caneva2.pdf"
Siana_Caneva.pdf 12 Изтегли документ с име "Siana_Caneva.pdf"
Vasilina_Dimitrova.pdf 13 Изтегли документ с име "Vasilina_Dimitrova.pdf"
Vasilina_Dimitrova2.pdf 16 Изтегли документ с име "Vasilina_Dimitrova2.pdf"
Neli_Bercheva2.pdf 23 Изтегли документ с име "Neli_Bercheva2.pdf"
Neli_Bercheva.pdf 22 Изтегли документ с име "Neli_Bercheva.pdf"
Yoanna_Spasova.pdf 27 Изтегли документ с име "Yoanna_Spasova.pdf"
Yoanna_Spasova2.pdf 25 Изтегли документ с име "Yoanna_Spasova2.pdf"
Nina_Ivanova.pdf 27 Изтегли документ с име "Nina_Ivanova.pdf"
Nina_Ivanova2.pdf 26 Изтегли документ с име "Nina_Ivanova2.pdf"
Eleonora_Gramova2.pdf 27 Изтегли документ с име "Eleonora_Gramova2.pdf"
Eleonora_Gramova.pdf 28 Изтегли документ с име "Eleonora_Gramova.pdf"
Ivalina_Draganova.pdf 30 Изтегли документ с име "Ivalina_Draganova.pdf"
Ivalina_Draganova2.pdf 31 Изтегли документ с име "Ivalina_Draganova2.pdf"
Cvetiana_Radochikova2.pdf 41 Изтегли документ с име "Cvetiana_Radochikova2.pdf"
Cvetiana_Radochikova.pdf 41 Изтегли документ с име "Cvetiana_Radochikova.pdf"
Ivan_Milev2.pdf 31 Изтегли документ с име "Ivan_Milev2.pdf"
Ivan_Milev.pdf 30 Изтегли документ с име "Ivan_Milev.pdf"
Deyana_Toshevska2.pdf 43 Изтегли документ с име "Deyana_Toshevska2.pdf"
Deyana_Toshevska.pdf 37 Изтегли документ с име "Deyana_Toshevska.pdf"
Georgi_Vachev2.pdf 71 Изтегли документ с име "Georgi_Vachev2.pdf"
Georgi_Vachev.pdf 62 Изтегли документ с име "Georgi_Vachev.pdf"
Biser_Georgiev2.pdf 68 Изтегли документ с име "Biser_Georgiev2.pdf"
Biser_Georgiev.pdf 58 Изтегли документ с име "Biser_Georgiev.pdf"
Petar_Trendafilov2.pdf 86 Изтегли документ с име "Petar_Trendafilov2.pdf"
Petar_Trendafilov.pdf 54 Изтегли документ с име "Petar_Trendafilov.pdf"
Zornica_Todorova2.pdf 63 Изтегли документ с име "Zornica_Todorova2.pdf"
Zornica_Todorova.pdf 65 Изтегли документ с име "Zornica_Todorova.pdf"
Greta_Ivanova2.pdf 62 Изтегли документ с име "Greta_Ivanova2.pdf"
Greta_Ivanova.pdf 68 Изтегли документ с име "Greta_Ivanova.pdf"
Magdalena_Mitova2.pdf 141 Изтегли документ с име "Magdalena_Mitova2.pdf"
Magdalena_Mitova.pdf 96 Изтегли документ с име "Magdalena_Mitova.pdf"
Galya_Georgieva2.pdf 212 Изтегли документ с име "Galya_Georgieva2.pdf"
Galya_Georgieva.pdf 148 Изтегли документ с име "Galya_Georgieva.pdf"
Mariela_Zaykova2.pdf 656 Изтегли документ с име "Mariela_Zaykova2.pdf"
Mariela_Zaykova.pdf 371 Изтегли документ с име "Mariela_Zaykova.pdf"
Hristo_Georgiev.pdf 494 Изтегли документ с име "Hristo_Georgiev.pdf"
Hristo_Georgiev2.pdf 551 Изтегли документ с име "Hristo_Georgiev2.pdf"
Mariya-Luiza_Golemanova2.pdf 1482 Изтегли документ с име "Mariya-Luiza_Golemanova2.pdf"
Mariya-Luiza_Golemanova.pdf 462 Изтегли документ с име "Mariya-Luiza_Golemanova.pdf"
Borislav_Borisov.pdf 527 Изтегли документ с име "Borislav_Borisov.pdf"
Borislav_Borisov2.pdf 1413 Изтегли документ с име "Borislav_Borisov2.pdf"
 1. Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ - Текуща страница
 2. Заместник кметове на Община Козлодуй
 3. Секретар на Община Козлодуй
 4. Етичен кодекс
 5. Устройствен правилник на Община Козлодуй
 6. Програма и отчети 2015 - 2019
 7. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2017 г.
 8. Видимите резултати на община Козлодуй за мандат 2015 - 2019 година
 9. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2019 - 2023 година
 10. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2018 г.
 11. Заповеди на кмета на общината
 12. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2010г.
 13. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2012 г.
 14. Кметове на кметства
 15. Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
 16. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2016 г.
 17. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2015 - 2019 година
 18. Награди и отличия
 19. Сертификат за кредитен рейтинг
 20. Програма за управление на община Козлодуй за периода 2011 - 2015 година
 21. Анкетна карта
 22. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2013 г.
 23. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2014г.
 24. Отчет за работата на кмета към месец юли 2016 г.
 25. Кмет на Община Козлодуй
 26. Структура на общинска администрация

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
8% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
30% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
62% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
35% Complete (success)
Грубо :
24% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
43% Complete (success)
Не мога да преценя :
16% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи