Общински календар младежки дейности за 2021г.

Дата на публикуване: 06.01.2021 09:41
ОБЩИНСКИ КАЛЕНДАР „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” ЗА 2021 г.
и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране

 

  1. Цели:

1.1. Пълноценно използване на свободното време чрез ефективното участие на младежите в обществения живот, в създаване на условия за разнообразни занимания на децата и младите хора, които да ги насочат към активен граждански и културен живот, чувство за отговорност, толерантност и умения за работа в екип. Изграждането на тези личностни качества са предпоставка за пълноценната им реализация в обществото. 

1.2. Възпитаване на нравствени и морални ценности, които са в основата за формиране мирогледа на съвременната младеж.

1.3. Провеждане на XIX Национална пролетна сесия на детските и младежки парламенти в гр. Козлодуй.

1.4. Продължаване активната дейност на Общински детски и младежки парламент (ОДМП), Козлодуй. 

 

  1. Дейности за изпълнение на целите:

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗАТОР

януари – март

Кариерно консултиране за ученици 9-11 клас:

Информационни срещи;

Психологически тестове за кариерно ориентиране.

 

Младежки клуб, гр. Козлодуй

Община Козлодуй и ОДМП с подкрепата на ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй

януари

Участие в Национален конкурс за спонсорство на общински проект „Нестле за живей активно! 2020” с цел популяризиране движението, спорта и балансираното хранене в общината.

 

гр. София

Община Козлодуй, ОДМП

януари – февруари

Стартиране на Общински конкурс за презентация на тема: „От теб з@виси” за намаляване на онлайн агресията в социалните мрежи и възможните подходи за противодействие.

Училищата на

територията на общината

Община Козлодуй с подкрепата на училищата

февруари

 

Отбелязване на Международния ден за безопасен интернет, чрез провеждане на срещи-дискусии на ученици от 5-12 клас с представители от Специализирания сектор „Киберпрестъпност” на ГДБОП – МВР;

Награждаване на победителите в

Общинския конкурс за презентация на тема: „От теб з@виси”

 

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

14 февруари

„Любов с гаранция”

Тематична шатра за провеждане на игри, разпространение на анкети,   флаери, брошури и др. информационни материали,  свързани със сексуалното образование. 

 

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

март

Събитие на тема „Самозащита – лекция с демонстративни елементи с участие на представители на клуб  по Кикбокс „Златните момчета”.

 

Гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

март

Часът на Земята.

Концерт от младежки банди с акустични инструменти и огнено шоу.

 

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

ЦЛР „БАрака, гр. Козлодуй

2 април

Отбелязване на Световния ден на аутизма – за хората, които виждат света необикновен.

Разпространение на информационни материали.

Провеждане на беседа по темата с участие на ученици и родители.

 

Гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

април

 

 

 

 

 

 

 

 

Седмица на детското и младежко участие и изкуствата.

Провеждане на XVII-та Областна изложба „Ние децата” и X-та детско-юношеска фотоизложба „Птиците около нас”.

Празничен концерт –спектакъл на ВГ „Щуротреска” и групите на ЦПЛР –

ОДК. Авторски спектакъл  на ТТ „3/4”.

 

НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй и ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй

 

ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй с подкрепата на Община Козлодуй

 

 

 

29 април

Заедно на Великден с децата с намалена възможност за социална адаптация в общината и ОДМП.

Тематични работилници в града и селата за изработване на великденски сувенири и боядисване на яйца.

 

Гр. Козлодуй и населените места

ОДМП

9 май

Отбелязване на Деня на Европа.

Тематична шатра – флаери и бодиарт на лица и ръце със знамената на държавите членки в ЕС. Представяне на кулинарни изделия от страните на ЕС.

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на ЦОП, гр. Козлодуй, Община Козлодуй, ЖенСъвет при АЕЦ „Козлодуй”

май

Провеждане на седмица за пътна безопасност „Децата и безопасността на движението по пътищата”.

 

Училищата на територия

та на общината

Община Козлодуй, училища

РУ – Козлодуй

май

Пети младежки фестивал „Шумът на реката”. Популяризиране спорта и здравословния начин на живот и добрите младежки постижения в областта на певческото и танцовото изкуство.

Творчески ателиета.

 

„Ботев парк”,

гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй, участници от Наградата на херцога на Единбург,

ЖенСъвет към АЕЦ „Козлодуй”

30 май –

02 юни

Участие в X-та Национална среща на детските и младежки парламенти и съвети в Р. България.

 

гр. Враца

Община Козлодуй

ОДМП

1 юни

 

 

 

 

 

Международен ден на детето под надслов „Моето щастливо детство”

 

гр. Козлодуй

 

 

 

Община Козлодуй

ОДМП, ЦПЛР –

ОДК, ЦПВРД към МК БППМН, социални услуги за деца, училища и детски градини

 

26 юни

 

 

Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици.

Реализиране на събитие.

 

НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй

Община Козлодуй

МК БППМН, гр. Козлодуй

юни – септември

 

Лятно училище в ЦПВРД към МК БППМН с деца, които имат възпитателни дела.

 

ЦПВРД към МК БППМН

Община Козлодуй и ЦПВРД към МК БППМН

12 август

Отбелязване на Международния ден на младежта.

Реализиране на събитие.

 

Гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

септември

Седмица за противопожарна безопасност.

 

Детски градини на територията на общината,

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

 

Община Козлодуй, РСПБЗН, гр. Козлодуй,

РСПБЗН при АЕЦ „Козлодуй”, детски градини, ОДМП, гр. Козлодуй

септември

Фестивал на занаятите и изкуствата.

„Ботев парк”,  гр. Козлодуй

Община Козлодуй с подкрепата на ОДМП,

Участници от Наградата на херцога на Единбург,

ЖенСъвет към АЕЦ „Козлодуй”

 

 

 

 

октомври

Форум, посветен на грамотността.

Училищата в община Козлодуй

Община Козлодуй с подкрепата на  учителите от Фондация „Заедно в час”

 

октомври

Панорама на образованието, професионалното ориентиране и реализиране в община Козлодуй.

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

 

Община Козлодуй с подкрепата на ОДМП

октомври

 

Организиране и реализиране на XIX Национална пролетна сесия на детските и младежки парламенти  на тема: „За кого, ако не за нас младите”.

(3 дни)

 

Гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на

Община Козлодуй

 

12 октомври

12 октомври -

Ден на българската община.

 

Община Козлодуй и съставни кметства 

    

Община Козлодуй

 

16-20 ноември

Седмица на толерантността под мотото: „Нека доброто започне от теб!.

НЧХП „Христо Ботев, гр. Козлодуй, населени места, училища

МК БППМН, гр. Козлодуй с подкрепата на ОДМП,  учебни заведения, социални услуги за деца в общината

 

20 ноември

 

 

 

 

Годишна среща на Училищните парламенти.

Обсъждане на тема, предварително определена от ОДМП.

Определено от ОДМП

ОДМП със съдействието на Община Козлодуй и учебните заведения

1 декември

 

Световен ден за борба срещу СПИН.

Тематична шатра с флаери, брошури, игри и др.

Разпространение на тематични материали в училищата на територията на общината.

 

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

 

5 декември

Ден на доброволеца – популяризиране на доброволчеството в община Козлодуй.

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй,

участници от Наградата на херцога на Единбург

 

1-15 декември

 

 

 

Коледно събитие за децата с намалена възможност за социална адаптация.

Гр. Козлодуй

 

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй, училища, социални институции

 

януари – декември

Сформиране и дейност на Доброволчески клуб.

Провеждане на обучителен модул на тема „Доброволчество”.

 

Младежки клуб, гр. Козлодуй

Участници от Наградата на Херцога на Единбург с  подкрепата на ОДМП и Община Козлодуй

януари – декември

Осигуряване на озвучаване на мероприятия, провеждани от ОДМП.

 

Младежки клуб

Община Козлодуй

януари –

декември

Участие на младежи от 9 до 15 години в SPACE CAMP TURKEY за България - космически учебно-тренировъчен  лагер в гр. Измир, Турция.

 

Учебно-тренировъчен лагер, гр. Измир, Турция

Община Козлодуй

януари – декември

 

Мамина градина.

Месечни срещи с родители на деца на възраст от 0 до 3 години по различни тематики, свързани с развитието и отглеждане на децата.

 

Гр. Козлодуй

Община Козлодуй, младежки медиатор

януари –

декември

„Любов за живот” –да даряваш живот под всякаква форма.    Беседи, събития по теми за репродуктивно здраве, донорство, осиновяване  и др.

 

Гр. Козлодуй

Фондация „Искам Бебе”,

ОДМП, Община Козлодуй

 

Януари –

декември

 

Дейности на Международна награда на херцога на Единбург – България.

Дейности, свързани с организация и провеждане на  работни срещи за включване на нови участници в Наградата.

Периодични срещи с младежи от община Козлодуй – участници в Наградата.

 

Община Козлодуй

ОДМП с подкрепата на  Община Козлодуй

януари –

декември

 

Дейност на ОДМП.

Дейности, свързани с организация и провеждане на регулярни заседания и работни срещи на ОДМП и участие на младежки представители на национални конференции, форуми, обучения.

Община Козлодуй

ОДМП с подкрепата на  Община Козлодуй

 


Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи