Съобщения

Дата на публикуване: 09.02.2021 15:21

График за предоставяне на изборни книжа на членовете на СИК

 

Уважаеми членове на Секционни избирателни комисии,

В съществуващата безпрецедентна световна ситуация, свързана с COVID-19, Община Козлодуй се стреми да организира изборния процес максимално безопасно за Вас и за всички граждани. Във връзка с това от общинска администрация Козлодуй са създадени графици за извършване на дейности за нормално и сигурно протичане на изборния ден, а именно:

Предоставяне на изборни книжа на секционните избирателни комисии.

С оглед спазване на максимални противоепидемични мерки изборните книжа ще се предоставят на 03.04.2021 г. в сградата на Община Козлодуй при спазване на следния график:  

  • За населените места: с. Бутан и с. Крива бара – СИК № 23, 24, 25, 26:

тръгване от кметство Крива бара в 12:45 часа;

тръгване от кметство Бутан в 13:00 часа;

Превозът ще се осъществи с автобус „Мерцедес” с рег. №ВР 8996 ВР.

  • За населените места с. Гложене и с. Хърлец – СИК № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:

тръгване от кметство Гложене в 14:00 часа;

тръгване от кметство Хърлец в 14:15 часа;

Превозът ще се осъществи с автобус „Ивеко” рег. № ВР 9012 ВС.

  • Предоставянето на изборните книжа ще се извърши в следните часове:

13:30 часа – СИК № 23, 24, 25, 26.

14:40 часа – СИК № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

15:30 часа – СИК № 1, 2, 6, 5;

15:50 часа – СИК № 3, 7, 8, 9, 27, 28;

16:20 часа – СИК № 4, 10, 11, 15;

16:40 часа – СИК № 12, 13, 14.

 

 

Изборните книжа ще се предоставят на Председател на Комисия, в присъствието на зам.-председател, секретар, членове.

Всяка секционна избирателна комисия, освен задължителните изборни книжа, консумативи и техника, ще получи допълнително маски, ръкавици, три вида дезинфектанти (за ръце, за под, за повърхности), мокри и сухи кърпи, термометри.
СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия Враца уведомява членовете на секционните избирателни комисии в Шести изборен район-Врачански в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., че ще проведе обучение в дистанционна форма чрез он-лайн платформата MS Teams на Microsoft.

Обучението ще бъде под формата на уебинар - членовете на СИК ще имат възможност да задават въпроси чрез чата.

Няма ограничения в броя на присъстващите на обучението.

Обучението ще се проведе по следния график:

  1. 27 март 2021 г. – събота, от 10:00 ч. и от 13:00 ч.
  2. 28 март 2021 г. – неделя, от 10:00 ч. и от 13:00 ч.

Членовете на СИК могат да присъстват на обучението в удобен за тях ден и час.

Линк за обучението за посочените дати и часове:

събота (27.03) - 
10 часа - Участници.

13 часа - Участници.

 

неделя (28.03) -

10 часа - Участници.

13 часа - Участници.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на Община Козлодуй: www.kozloduy.bg. Към заявлението задължително се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). в срок до 17:00 ч. на 29.03.2021 г.:

- doc Приложение № 14-НС

2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето, в срок от 24.03.2021 г. до 17:00 ч. на 31.03.2021 г.:

- doc Приложение № 1 към Решение № 2159-НС/02.03.2021 г.

3. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в срок до 03.04.2021 г.:

- doc Приложение № 10-НС

 

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства. Общината предоставя възможност за подаване на електронно заявление със същото съдържание, без да е необходимо удостоверяването с квалифициран електронен подпис. Подавайте заявленията на имейл vrpetrova@kozloduy.bg или epivanova@kozloduy.bg.

Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Козлодуй, секция „Парламентарни избори 2021“ - „Съобщения“ https://www.kozloduy.bg/subsection-1543-content.html.  
За информация тел: 0973/85 863; 85 851С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 17:00 ч. на 20.03.2021 г.: 

doc Приложение № 12-НС
2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс (0973 8 01 83) или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на община Козлодуй: www.kozloduy.bg. Към заявлението задължително се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). в срок до 17:00 ч. на 20.03.2021 г.:
- doc Приложение № 14-НС
3. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място за избиратели кандидати, членове на ЦИК и РИК и наблюдатели, в срок до 17:00 ч. на 20.03.2021 г.:
- doc Приложение № 18-НС
4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 17:00 ч. на 27.03.2021 г.:
- doc Приложение № 8-НС

 

 Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства. Общината предоставя възможност за подаване на електронно заявление със същото съдържание, подписано с квалифициран електронен подпис на имейл acnikolova@kozloduy.bg или zaivanova@kozloduy.bg

Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Козлодуй, секция „Парламентарни избори 2021“ - „Съобщения“ https://www.kozloduy.bg/subsection-1543-content.html.  
За информация тел: 0973/85 834; 85 851

Избирателите,  могат да проверяват адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини:

- Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

- Чрез SMS. Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове, за въведения ЕГН.

- През интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/

 


Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
68% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
39% Complete (success)
Грубо :
16% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
39% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи