Услуги Местни данъци и такси

МДТУ-01 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)
12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот Обикновена услуга 5 дни 5 лв.
Други документи (при необходимост) Бърза услуга 3 дни 7.50 лв.
Документ за самоличност Експресна услуга 1 ден 10 лв.
Документ за платена такса до 2 часа 2 часа 15 лв.

МДТУ-02 Издаване на удостоверение за декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (2071)
12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи - удостоверение за декларирани данни Обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за платена такса Бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за самоличност Експресна услуга 1 ден 8 лв.

МДТУ-03 Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство
12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи - удостоверение за дължим данък върху наследството Обикновена услуга 14 дни 4 лв.
Документ за самоличност Бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса Експресна услуга 1 ден 8 лв.
Други документи (при необходимост)      

МДТУ-04 Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства (2131)
12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи - удостоверение за платен данък върху превозните средства Обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за самоличност Бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса Експресна услуга 1 ден 8 лв.
Други документи (при необходимост)      

МДТУ-05 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи 7 дни Не се таксува
Документ за самоличност
Други документи (при необходимост)

МДТУ-06 Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци
12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи - удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци Обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за самоличност Бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса Експресна услуга 1 ден 8 лв.

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook