Услуги Местни данъци и такси


12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот Обикновена услуга 5 дни 5 лв.
Други документи (при необходимост) Бърза услуга 3 дни 7.50 лв.
Документ за самоличност Експресна услуга 1 ден 10 лв.
Документ за платена такса до 2 часа 2 часа 15 лв.

12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи - удостоверение за декларирани данни Обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за платена такса Бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за самоличност Експресна услуга 1 ден 8 лв.

12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи - удостоверение за дължим данък върху наследството Обикновена услуга 14 дни 4 лв.
Документ за самоличност Бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса Експресна услуга 1 ден 8 лв.
Други документи (при необходимост)      

12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи - удостоверение за платен данък върху превозните средства Обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за самоличност Бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса Експресна услуга 1 ден 8 лв.
Други документи (при необходимост)      

12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи 7 дни Не се таксува
Документ за самоличност
Други документи (при необходимост)

12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи - удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци Обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за самоличност Бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса Експресна услуга 1 ден 8 лв.

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
7% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
38% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
25% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
37% Complete (success)
Отчасти :
44% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи