Обявления по ЗУТ

Уведомление за предстоящи строителни дейности във връзка с реализацията на обект: Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз"ЕАД, паралелно на северния /магистрален/ газопровод до Българо-Сръбската граница, етап Линейна част
18.10.2019

Обявление по ЗУТ - 01.10.2019г.
01.10.2019

Обявление по ЗУТ - 29.08.2019г.
29.08.2019

Обявление по ЗУТ - 08.08.2019г.
08.08.2019

Обявление по ЗУТ - 18.07.2019г.
18.07.2019

Обявление по ЗУТ - 28.06.2019г.
28.06.2019

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook