Търгове и конкурси

ПРОЦЕДУРА   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земеделски недвижими имоти, общинска собственост, находящи се в землището на  с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца
13.08.2019

Заповед № 176/27.03.2018 г. за отмяна на Заповед № 147/22.03.2018 г. за процедура за учредяване отстъпено право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване
27.03.2018

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование
31.10.2017

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook