Търгове и конкурси

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общинско помещение, находящо се в сграда на ПТТС, ет.1, обект 18, гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов” № 16 с площ 32.16 кв. м., с предназначение за офис
12.02.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ обособени части от Спортна зала „Христо Ботев” гр. Козлодуй, община Козлодуй, предназначен за провеждане на спортни и тренировъчни мероприятия по приложен график
12.02.2019

Община Козлодуй обявява подбор за длъжност „Образователен медиатор“ по проект „Обединени в името на знанието“, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), гр. София по Конкурсна процедура 33.17.-2018
11.02.2019

Община Козлодуй обявява конкурс за длъжността „Юрисконсулт” в дирекция ”Национални програми, международни проекти и обществени поръчки”
06.02.2019

Заповед № 176/27.03.2018 г. за отмяна на Заповед № 147/22.03.2018 г. за процедура за учредяване отстъпено право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване
27.03.2018

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование
31.10.2017

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook