Търгове и конкурси

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Директор” на ДГ„Слънчице”, гр. Козлодуй и „Директор” на ДГ „Радост”, с. Гложене
27.01.2020

Община Козлодуй обявява процедура за подбор на здравен медиатор
27.01.2020

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Култура, спорт и публични прояви” в дирекция „Хуманитарни дейности”
21.01.2020

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Информационно обслужване” в дирекция „Административно и информационно обслужване”
21.01.2020

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Бюджет и финанси” в дирекция „Финансово-стопански дейности”
21.01.2020

Заповед № 176/27.03.2018 г. за отмяна на Заповед № 147/22.03.2018 г. за процедура за учредяване отстъпено право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване
27.03.2018

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook