Приемане на декларации по ЗМДТ

Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци
03.07.2017

Приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им
03.07.2017

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък
03.07.2017

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно въздухоплавателно средство
03.07.2017

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано плавателно средство
03.07.2017

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
03.07.2017

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook