МЕСТНА КОМИСИЯ БППМН

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10
 1. Подрубрика: Обществени възпитатели
 2. Подрубрика: Членове на местната комисия
 3. Подрубрика: Законодателство
 4. Подрубрика: План за дейността на МК БППМН
 5. Подрубрика: Училищни комисии за БППМН
 6. Подрубрика: Център за превантивна и възпитателна работа с деца
 7. Подрубрика: Консултативен кабинет по проблемите на детската личност
 8. Подрубрика: Контакти 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Козлодуй
ул. „Христо Ботев” № 13

0973/85 843

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Комисията:

 • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината.
 • Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.
 • Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 • Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата
 • Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми
 • Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 • Контролира намиращата се на територията на Общината Детска педагогическа стая и Социално – педагогическия интернат в село Драгоданово.
 • Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
7% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
38% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
25% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
37% Complete (success)
Отчасти :
44% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи