Общински план за развитие

Дата на публикуване: 05.12.2017 07:49

pdfОбщински план за развитие 2014 - 2020


doc Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2020 г.


docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2018 г.


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г.

   Програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2017 г.

docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2017 г.


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2016 г.

    Програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2016 г.

docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2016 г.


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2015 г.

    Програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2015 г.

docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2015 г.


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2014 г.

    Програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2014 г.

docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2014 г.


Наименование Брой тегления
Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2020 г. 29 Изтегли
 1. Общински план за развитие - Текуща страница
 2. Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2021 – 2023 г.
 3. План за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021-2027 г.
 4. Архив на стратегически документи
 5. План за действие за устойчива енергия и климат на Община Козлодуй за периода 2021 - 2030 г.
 6. Програма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017г.– 2019г.
 7. Програма за развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Козлодуй 2019-2019г.
 8. Програма за управение на отпадъците в община Козлодуй 2015 – 2020 г.
 9. Програма за поетапна модернизация на детските градини в община Козлодуй за периода 2017г. -2021г.
 10. Стратегии
 11. Правилници
 12. Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2013 – 2023 г.
 13. Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.
 14. Общинска програма за закрила на детето
 15. Планове
 16. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018 г. - 2021г.
 17. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014 - 2020 година
 18. Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020г.

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи