Общинска администрация

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10


pdf Заповед относно забрана за продажба на алкохолни напиткиС Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 05.09.2012г. от 17.00 часа в сградата на Община Козлодуй, гр.Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 в залата на ОИК – Козлодуй, комисията ще проведе жребий за избор на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети, регистрирани в Общинска избирателна комисия - Козлодуй за частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г., който е публичен.

На същата дата, място и час ОИК – Козлодуй ще проведе жребий за определяне реда за участие в диспутите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети по регионалните радио- и телевизионни центрове за частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г., който е публичен.

 ОИК - Козлодуй

pdf
 Заповед за определяне на местата в с. Хърлец за поставяне на агитационни материали

pdf
 Покана за консултации до политически партии и коалиции от партии
Във връзка с предстоящите на 07 октомври 2012 г. частични избори за кмет на кметство с. Хърлец, Община Козлодуй
уведомява избирателите, че могат да подават в кметството в с. Хърлец писмени заявления за:

 

1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна - от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 06.09.2012 г. включително.

-Приложение №10

 

2. Заявления за вписване по настоящ адрес - от избиратели, чийто постоянен и     настоящ адрес /до 06.04..06.2012 г./ са в различни населени места, в срок до 22.09.2012 г. включително

-Приложение №7

 

3. Заявление за дописване в избирателните списъци по постоянен адрес – от  избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати,

в срок до 05.10.2012 г. включително

-Приложение №6

 

4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, в срок до 29.09.2012 г. включително.

-Приложение №8

pdf Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за частичен избор за кмет на с. Хърлец


pdf Заповед за образуване на общи избирателни секции на територията на с. Хърлец


УКАЗ № 228

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 279, ал. 1 и 5 от Изборния кодекс

ПО С Т А Н О В Я В А М:

Насрочвам частичен избор за кмет на кмет­ство Хърлец, община Козлодуй, област Враца, на 7 октомври 2012 г.

Издаден в София на 12 юни 2012 г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Козлодуй уведомява лицата, включени в съставите на секционните избирателни комисии/подвижната секционна избирателна комисия и на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс на територията на общината, че изплащането на еднократното възнаграждение за провеждането на първия тур на изборите – 23.10.2011 г.  ще се извършва ЛИЧНО на лицата /срещу документ за самоличност/ от 08.11.2011 г.  до 11.11.2011 г., на касата на общината, етаж ІІ, стая 204.

Заплащането е съгласно решения на ЦИК № 893-ПВР/МИ от 21.09.2011 г. и № 1099-ПВР/МИ от  06.10.2011

 

Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за президент и за местните избори

  


 

pdf  Заповед №405/12.10.2011г., относно избирателни секции в община Козлодуй за гласуване на избиратели с увреждания

pdf Покана до представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции от партии, които имат членове на Европейския Парламент за назначаване на комисия по член №242, ал. 7 от изборния кодекс

pdf Повторна покана до представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции от партии, които имат членове на Европейския Парламент за определяне състава на СИК

pdf Заповед на Кмета на общината за определяне на местата за поставяне на агитационни материали.

doc Съобщение относно гласуване в изборите на 23.10.2011г.

pdf Покана до представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции от партии, които имат членове на Европейския Парламент за определяне състава на СИК

doc Решение №56 относно назначаване на секционните избирателни комисии

doc Решение №69 относно определяне броя на членовете на всяка отделна секционна избирателна комисия (СИК) в община Козлодуй

doc Приложение към Решение № 69

doc Решение №73 относно начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в община Козлодуй за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

doc Приложение 1: Предложение за състав на СИК

doc Приложение 2: Списък на резервни членове на СИК

xls Приложение 3: Таблица за разпределение на СИК

 


 

pdf Протокол №1 от консултациите с представителите на политическите сили, проведени при кмета на община Козлодуй, на 08.08.2011г.

pdf Съобщение до парламентарно представените партии и коалиции от партии

pdf Заповед №329 на кмета на община Козлодуй от 25.08.2011г., относно образуване и утвърждаване на общи избирателни секции на територията на община Козлодуй

pdf Заповед №330 на кмета на община Козлодуй от 25.08.2011г., относно определяне на местата за обявяване на избирателни списъци в община Козлодуй

 


 1. Общинска администрация - Текуща страница
 2. РЕШЕНИЕ №36 / 26.08.2011
 3. РЕШЕНИЕ №39 / 26.08.2011
 4. РЕШЕНИЕ №40 / 26.08.2011
 5. РЕШЕНИЕ №41 / 26.08.2011
 6. РЕШЕНИЕ №42 / 26.08.2011
 7. РЕШЕНИЕ №43 / 26.08.2011
 8. РЕШЕНИЕ №44 / 26.08.2011
 9. РЕШЕНИЕ №45 / 26.08.2011
 10. РЕШЕНИЕ №46 / 26.08.2011
 11. РЕШЕНИЕ №47 / 27.08.2011
 12. РЕШЕНИЕ №48 / 27.08.2011
 13. РЕШЕНИЕ №49 / 27.08.2011
 14. РЕШЕНИЕ №50 / 27.08.2011
 15. РЕШЕНИЕ №51 / 27.08.2011
 16. РЕШЕНИЕ №52 / 27.08.2011
 17. РЕШЕНИЕ №53 / 27.08.2011
 18. РЕШЕНИЕ №54 / 27.08.2011
 19. РЕШЕНИЕ №55 / 27.08.2011
 20. РЕШЕНИЕ №56 / 27.08.2011
 21. РЕШЕНИЕ №57 / 28.08.2011
 22. РЕШЕНИЕ №58 / 28.08.2011
 23. РЕШЕНИЕ №59 / 28.08.2011
 24. РЕШЕНИЕ №61 / 28.08.2011
 25. РЕШЕНИЕ №62 / 28.08.2011
 26. РЕШЕНИЕ №63 / 28.08.2011
 27. РЕШЕНИЕ №64 / 28.08.2011
 28. РЕШЕНИЕ №65 / 28.08.2011
 29. РЕШЕНИЕ №67 / 30.08.2011
 30. РЕШЕНИЕ №68 / 01.09.2011
 31. РЕШЕНИЕ №69 / 01.09.2011
 32. Приложение към Решение № 69 / 01.09.2011 г.
 33. РЕШЕНИЕ №70 / 02.09.2011
 34. РЕШЕНИЕ №71 / 02.09.2011
 35. РЕШЕНИЕ №72 / 02.09.2011
 36. РЕШЕНИЕ №73 / 07.09.2011
 37. РЕШЕНИЕ №74 / 07.09.2011
 38. РЕШЕНИЕ №75 / 08.09.2011
 39. РЕШЕНИЕ №76 / 08.09.2011
 40. РЕШЕНИЕ №77 / 12.09.2011
 41. РЕШЕНИЕ №78 / 12.09.2011
 42. РЕШЕНИЕ №79 / 12.09.2011
 43. РЕШЕНИЕ №80 / 12.09.2011
 44. РЕШЕНИЕ №81 / 12.09.2011
 45. РЕШЕНИЕ №82 / 13.09.2011
 46. РЕШЕНИЕ №83 / 14.09.2011
 47. РЕШЕНИЕ №38 / 26.08.2011
 48. РЕШЕНИЕ №84 / 14.09.2011
 49. РЕШЕНИЕ №85 / 14.09.2011
 50. РЕШЕНИЕ №86 / 15.09.2011
 51. РЕШЕНИЕ №87 / 15.09.2011
 52. РЕШЕНИЕ №88 / 16.09.2011
 53. РЕШЕНИЕ №89 / 17.09.2011
 54. РЕШЕНИЕ №90 / 17.09.2011
 55. РЕШЕНИЕ №60 / 28.08.2011
 56. РЕШЕНИЕ №93 / 17.09.2011
 57. РЕШЕНИЕ №94 / 17.09.2011
 58. РЕШЕНИЕ №95 / 17.09.2011
 59. РЕШЕНИЕ №96 / 17.09.2011
 60. РЕШЕНИЕ №97 / 17.09.2011
 61. РЕШЕНИЕ №98 / 17.09.2011
 62. РЕШЕНИЕ №99 / 18.09.2011
 63. РЕШЕНИЕ №100 / 19.09.2011
 64. РЕШЕНИЕ №101 / 19.09.2011
 65. РЕШЕНИЕ №102 / 19.09.2011
 66. РЕШЕНИЕ №103 / 19.09.2011
 67. РЕШЕНИЕ №104 / 19.09.2011
 68. РЕШЕНИЕ №66 / 28.08.2011
 69. РЕШЕНИЕ №106 / 19.09.2011
 70. РЕШЕНИЕ №107 / 20.09.2011
 71. РЕШЕНИЕ №108 / 20.09.2011
 72. РЕШЕНИЕ №109 / 20.09.2011
 73. РЕШЕНИЕ №92 / 17.09.2011
 74. РЕШЕНИЕ №105 / 19.09.2011
 75. РЕШЕНИЕ №110 / 20.09.2011
 76. РЕШЕНИЕ №111 / 20.09.2011
 77. РЕШЕНИЕ №112 / 20.09.2011
 78. РЕШЕНИЕ №113 / 21.09.2011
 79. РЕШЕНИЕ №114 / 21.09.2011
 80. РЕШЕНИЕ №128 / 14.10.2011
 81. РЕШЕНИЕ №129 / 14.10.2011
 82. РЕШЕНИЕ №130 / 17.10.2011
 83. РЕШЕНИЕ №131 / 17.10.2011
 84. РЕШЕНИЕ №132 / 18.10.2011
 85. РЕШЕНИЕ №133 / 19.10.2011
 86. РЕШЕНИЕ №123 / 10.10.2011
 87. РЕШЕНИЕ №124 / 12.10.2011
 88. РЕШЕНИЕ №134 / 19.10.2011
 89. РЕШЕНИЕ №135 / 19.10.2011
 90. РЕШЕНИЕ №136 / 19.10.2011
 91. РЕШЕНИЕ №137 / 19.10.2011
 92. РЕШЕНИЕ №138 / 20.10.2011
 93. РЕШЕНИЕ №139 / 20.10.2011
 94. РЕШЕНИЕ №140 / 20.10.2011
 95. РЕШЕНИЕ №125 / 13.10.2011
 96. РЕШЕНИЕ №141 / 21.10.2011
 97. РЕШЕНИЕ №142 / 21.10.2011
 98. РЕШЕНИЕ №143 / 21.10.2011
 99. РЕШЕНИЕ №144 / 21.10.2011
 100. РЕШЕНИЕ №145 / 21.10.2011
 101. РЕШЕНИЕ №146 / 21.10.2011
 102. РЕШЕНИЕ №126 / 14.10.2011
 103. РЕШЕНИЕ №127 / 14.10.2011
 104. РЕШЕНИЕ №147 / 21.10.2011
 105. РЕШЕНИЕ №148 / 21.10.2011
 106. РЕШЕНИЕ №149 / 22.10.2011
 107. РЕШЕНИЕ №150 / 22.10.2011
 108. РЕШЕНИЕ №151 / 22.10.2011
 109. РЕШЕНИЕ №152 / 23.10.2011
 110. РЕШЕНИЕ №153 / 23.10.2011г.
 111. РЕШЕНИЕ №154 / 25.10.2011г.
 112. РЕШЕНИЕ №155 / 25.10.2011г.
 113. РЕШЕНИЕ №156 / 25.10.2011г.
 114. РЕШЕНИЕ №158 / 25.10.2011г.
 115. РЕШЕНИЕ №159 / 25.10.2011г.
 116. РЕШЕНИЕ №117 / 26.09.2011
 117. РЕШЕНИЕ №160 / 25.10.2011г.
 118. РЕШЕНИЕ №161 / 25.10.2011г.
 119. РЕШЕНИЕ №162 / 25.10.2011г.
 120. РЕШЕНИЕ №163 / 25.10.2011г.
 121. РЕШЕНИЕ №157 / 25.10.2011г.
 122. РЕШЕНИЕ №164 / 25.10.2011г.
 123. РЕШЕНИЕ №165 / 27.10.2011г.
 124. РЕШЕНИЕ №166 / 28.10.2011г.
 125. РЕШЕНИЕ №167 / 28.10.2011г.
 126. РЕШЕНИЕ №168 / 28.10.2011г.
 127. РЕШЕНИЕ №169 / 28.10.2011г.
 128. РЕШЕНИЕ №170 / 28.10.2011г.
 129. РЕШЕНИЕ №171 / 29.10.2011
 130. РЕШЕНИЕ №172 / 29.10.2011
 131. РЕШЕНИЕ №173 / 29.10.2011
 132. РЕШЕНИЕ №174 / 30.10.2011
 133. РЕШЕНИЕ №175 / 30.10.2011
 134. РЕШЕНИЕ №177 / 31.10.2011
 135. РЕШЕНИЕ №178 / 31.10.2011
 136. РЕШЕНИЕ №179 / 01.11.2011
 137. РЕШЕНИЕ №180 / 08.11.2011
 138. РЕШЕНИЕ №182 / 14.11.2011г.
 139. РЕШЕНИЕ №176 / 31.10.2011
 140. РЕШЕНИЕ №183 / 01.06.2012г.
 141. РЕШЕНИЕ №184 / 19.06.2012г.
 142. РЕШЕНИЕ № 185 / 28.08.2012 г.
 143. РЕШЕНИЕ № 186 / 28,08,2012 г.
 144. РЕШЕНИЕ № 187 / 28,08,2012 г.
 145. РЕШЕНИЕ № 188 / 28,08,2012 г.
 146. РЕШЕНИЕ № 189 / 29.08.2012 г.
 147. РЕШЕНИЕ №119 / 08.10.2011
 148. РЕШЕНИЕ № 190 / 29.08.2012 г.
 149. РЕШЕНИЕ №191 / 30.08.2012 г.
 150. РЕШЕНИЕ № 192 / 31.08.2012 г.
 151. РЕШЕНИЕ № 193 / 31.08.2012 г.
 152. РЕШЕНИЕ № 194 / 31.08.2012 г.
 153. РЕШЕНИЕ №118 / 05.10.2011
 154. РЕШЕНИЕ № 195 / 31.08.2012 г.
 155. РЕШЕНИЕ № 196 / 01.09.2012 г.
 156. РЕШЕНИЕ № 197 / 01.09.2012 г.
 157. РЕШЕНИЕ № 198 / 01.09.2012 г.
 158. РЕШЕНИЕ № 199 / 01.09.2012 г.
 159. РЕШЕНИЕ № 200 / 05.09.2012 г.
 160. РЕШЕНИЕ № 202 / 06.09.2012 г.
 161. РЕШЕНИЕ № 203 / 06.09.2012 г.
 162. РЕШЕНИЕ № 204 / 06.09.2012 г.
 163. РЕШЕНИЕ №120 / 08.10.2011
 164. РЕШЕНИЕ № 206 / 11.09.2012 г.
 165. РЕШЕНИЕ № 207 / 11.09.2012 г.
 166. РЕШЕНИЕ № 208 / 17.09.2012 г.
 167. РЕШЕНИЕ № 209 / 17.09.2012 г.
 168. РЕШЕНИЕ № 210 / 17.09.2012 г.
 169. РЕШЕНИЕ № 211 / 24.09.2012 г.
 170. РЕШЕНИЕ № 212 / 26.09.2012 г.
 171. РЕШЕНИЕ №121 / 08.10.2011
 172. РЕШЕНИЕ № 213 / 26.09.2012 Г.
 173. РЕШЕНИЕ № 214 / 28.09.2012 г.
 174. РЕШЕНИЕ № 215 / 02.10.2012 г.
 175. РЕШЕНИЕ № 216 / 03.10.2012 г.
 176. РЕШЕНИЕ № 217 / 03.10.2012 г.
 177. РЕШЕНИЕ № 218 / 03.10.2012 г.
 178. РЕШЕНИЕ № 205 / 06.09.2012 г.
 179. РЕШЕНИЕ № 219 / 05.10.2012 г.
 180. РЕШЕНИЕ № 220 / 05.10.2012 г.
 181. РЕШЕНИЕ № 221 / 06.10.2012 г.
 182. РЕШЕНИЕ №222 / 07.10.2012г.
 183. РЕШЕНИЕ № 223 / 07.09.2012 г.
 184. РЕШЕНИЕ №122 / 08.10.2011
 185. РЕШЕНИЕ № 225 / 07.10.2012 г.
 186. РЕШЕНИЕ № 226 / 07.10.2012 г.
 187. РЕШЕНИЕ № 227 / 08.10.2012 г.
 188. РЕШЕНИЕ № 228 / 11.10.2012 г.
 189. РЕШЕНИЕ № 229 / 12.10.2012 г.
 190. Решение №231 / 24.07.2013г.
 191. Решение №232 / 10.03.2014г.
 192. Решение №233 / 17.03.2014г.
 193. Решение №234 / 19.09.2014
 194. РЕШЕНИЕ №1а / 19.08.2011
 195. РЕШЕНИЕ №2 / 22.08.2011
 196. РЕШЕНИЕ № 224 / 07.10.2012 г.
 197. РЕШЕНИЕ №3 / 22.08.2011
 198. РЕШЕНИЕ №4 / 22.08.2011
 199. РЕШЕНИЕ №5 / 22.08.2011
 200. РЕШЕНИЕ №6 / 22.08.2011
 201. РЕШЕНИЕ №8 / 22.08.2011
 202. РЕШЕНИЕ №9 / 22.08.2011
 203. РЕШЕНИЕ №10 / 22.08.2011
 204. РЕШЕНИЕ №11 / 23.08.2011
 205. РЕШЕНИЕ №12 / 23.08.2011
 206. РЕШЕНИЕ №7 / 22.08.2011
 207. РЕШЕНИЕ №13 / 23.08.2011
 208. РЕШЕНИЕ №14 / 24.08.2011
 209. РЕШЕНИЕ №15 / 24.08.2011
 210. РЕШЕНИЕ №16 / 24.08.2011
 211. РЕШЕНИЕ №18 / 24.08.2011
 212. РЕШЕНИЕ №19 / 24.08.2011
 213. РЕШЕНИЕ №20 / 24.08.2011
 214. РЕШЕНИЕ №21 / 25.08.2011
 215. РЕШЕНИЕ №23 / 25.08.2011
 216. РЕШЕНИЕ №26 / 25.08.2011
 217. РЕШЕНИЕ №27 / 25.08.2011
 218. РЕШЕНИЕ №28 / 26.08.2011
 219. РЕШЕНИЕ №29 / 26.08.2011
 220. РЕШЕНИЕ №30 / 26.08.2011
 221. РЕШЕНИЕ №22 / 25.08.2011
 222. РЕШЕНИЕ №31 / 26.08.2011
 223. РЕШЕНИЕ №32 / 26.08.2011
 224. РЕШЕНИЕ №33 / 26.08.2011
 225. РЕШЕНИЕ №34 / 26.08.2011
 226. РЕШЕНИЕ №35 / 26.08.2011
 227. РЕШЕНИЕ №36 / 26.08.2011
 228. РЕШЕНИЕ №17 / 24.08.2011
 229. Решения на ОИК
 230. ОИК Козлодуй
 231. Централна избирателна комисия
 232. РЕШЕНИЕ №24 / 25.08.2011
 233. РЕШЕНИЕ №181 / 08.11.2011
 234. РЕШЕНИЕ № 201 / 05.09.2012 г.
 235. РЕШЕНИЕ № 230 / 18.12.2012 г.
 236. РЕШЕНИЕ №25 / 25.08.2011
 237. РЕШЕНИЕ №91 / 17.09.2011
 238. РЕШЕНИЕ №115 / 26.09.2011
 239. РЕШЕНИЕ №116 / 26.09.2011

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
8% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
31% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
61% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
36% Complete (success)
Грубо :
24% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
41% Complete (success)
Отчасти :
44% Complete (success)
Не мога да преценя :
15% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи