На територията на област Враца от днес влизат в сила допълнителни временни противоепидемични мерки

16.03.2021 16:40

Вчера, 15 март, се проведе онлайн заседание на Областния оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания във връзка с усложнената епидемична обстановка и увеличаване броя на заболелите от COVID-19 в област Враца. Заседанието бе свикано във връзка с усложнената епидемична обстановка и увеличаване броя на заболелите от COVID-19 в област Враца, отчетена 14-дневна заболяемост – 643,3 на 100 000 население за последните две седмици.

 

С решение на Областния оперативен щаб и със Заповед №РД-01-75/15.03.2021 г.на директора на РЗИ – Враца, от 16.03.2021 г. до 31.03.2021 г., на територията на област Враца са в сила временни допълнителни противоепидемични мерки, част от които са:

 

 • Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа за личностното развитие.
 • Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ.
 • Провеждането на конферентни мероприятия, семинари, изложения, обучения на възрастни и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително носене на защитни маски за лице.
 • Въвежда се задължително носене на защитни маски на открити пространства при струпване на повече хора - пазари, тържища, изложения, централни улици, площади и при провеждане на организирани мероприятия.
 • Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.
 • Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
 • Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казината, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове и нощни барове, които са с преустановена дейност, се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета им, осигуряване на физическа дистанция от 1.5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
 • Заведенията работят при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването с ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
 • На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 • Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с настоящата заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м и без защитна маска.
 • Носенето на защитни маски за лице в закрити обществени места е задължително. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения, спортуващите на открито и закрито, участниците в конгресно-конферентни мероприятия и други подобни по време на изказванията им, водещите и гостите в телевизионни предавания, когато са на разстояние 1,5 м.

 

На лицата, които нарушават въведените противоепидемични мерки, ще се търси административно-наказателна отговорност по чл.209а от Закона за здравето.

Въведените мерки могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в областта.

 

Присъствените учебни занятия в училищата за учениците от пети до дванадесети клас са преустановени до 31.03.2021 г. за територията на област Враца.

 

Припомняме, че в нарочно писмо кметът на община Козлодуй предложи на РЗИ да се преразгледат мерките, които касаят спорта. „Спортът носи редица ползи за физическото и психическото здраве на хората, което е от изключителна важност в този тежък момент за цялата страна, намираща се в епидемична обстановка. Нашето конкретно предложение е фитнес центрове и зали за групови занимания и любителски спортни зали да работят по график при запълнен не повече от 30% от общия им капацитет и при спазване на всички противоепидемични мерки, посочени в заповедите на министъра на здравеопазването. ”, се казва в писмото, изпратено от Община Козлодуй. На проведеното вчера онлайн заседание на Областния оперативен щаб Община Козлодуй също заяви своята позиция

 

Към момента фитнес залите могат да работят, „като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м и без защитна маска“.

Всички школи спазват мерките, касаещи занятията от танцовото, творческото и музикално изкуство, а именно – „могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице“.

 

Със Заповед № РД-01-75/15.03.2021 г. на директора на РЗИ – Враца можете да се запознаете на официалната страница на РЗИ – Враца:

http://www.rzi-vratsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=63

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи