Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Заседание на Областния медицински съвет, във връзка с Коронавирус инфекцията

От регионалната здравна инспекция са разкрили телефон, на който специалист ще отговаря на всички въпроси свързани със заболяването 24 часа в денонощието. Телефонът е 0879/ 144 830.
Днес, 27 февруари 2020 г., във Враца се свика спешно заседание на Областния медицински съвет, съгласно чл. 116 от Закона за здравето, във връзка с Коронавирус инфекцията.

По време на заседанието, ръководено от областния управител Малина Николова, се разискваха теми, свързани с предпазването и начините за ограничаване на инфекцията. Д-р Кети Ценова, директор на РЗИ – Враца, запозна участниците в срещата със заповедите на Министъра на здравеопазването, касаещи ситуацията. Също така стана ясно, че при разпространение на вируса и запълване на капацитета на столичните клиники, определени да приемат хора с Коронавирус, болните ще се извозват в инфекциозното отделение на „МБАЛ – Бяла Слатина”. Там към момента има 10 легла за болни, като при нужда могат да се добавят още 5. На лекарите ще бъдат осигурени съответните предпазни облекла.

Д-р Ценова съобщи статистиката за разпространието на вируса в световен мащаб. В момента в страната все още няма установен и доказан случай на болен от COVID-19.

На срещата бяха обсъдени въпроси за превантивните мерки, необходими за ограничаване разпространението на болестта. От регионалната здравна инспекция са разкрили телефон, на който специалист ще отговаря на всички въпроси свързани със заболяването 24 часа в денонощието. Телефонът е 0879/ 144 830.

Лекарите специалисти препоръчаха да се ограничат мероприятията в затворени пространства, както и пътуванията в чужбина. От изключителна важност е препоръката за стриктно спазване на хигиенните изисквания в детски, учебни и обществени заведения.

Община Козлодуй днес провежда работна среща по темата с представители на здравните институции, общопрактикуващите лекари, кметове на населени места и други ангажирани с темата представители на институции.
 

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи