Новини
Общината приключи санирането на четири административни сгради
03.11.2018

Блок СМК, бившата сграда на полицията, две бунгала, част от сградата на администрацията са обектите, които вече са санирани по оперативна програма „Региони в растеж”. Преди дни се проведе заключителна пресконференция, на която се отчетоха резултатите от реализираните дейности. „Това е вторият ни голям проект по енергийна ефективност, като ни предстои завършването на още един подобен. Мога да кажа, че се справихме добре и в срок, за което благодаря на екипа за добре свършената работа“, каза Людмил Ангелов – ръководител на проекта и директор дирекция „Устройство на територията, строителство и икономически дейности“. Закриващата пресконференция се проведе в обновената заседателна зала на местната администрация, а на събитието присъстваха още зам. - кметът Николай Николов и представители на институции, сред които и Борислав Стоименов ръководител сектор „Енергийна ефективност“ в АЕЦ „Козлодуй”. Санирането на сградите по проекта има за цел значително да намали разходите за отопление и осветление, освен че сградите вече изглеждат красиви и обновени. С ремонтните дейности обектите вече имат и удължен експлоатационен срок. Целевите групи по проекта са 39 служители в общинската администрация  и социално слаби лица, които са наематели на отделни помещения.
Проектът „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй“ се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0078-C03. Продължителността му беше 26 месеца. Общата стойност на проекта е 666 907.15 лева, от които средствата от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие са 548 171.09 лева, националното финансиране е 96 736.06 лева и собствено финансиране на община Козлодуй - 22 000 лева.

 


   
Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook