Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Календар

 Последен месец Ноември 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общинска администрация Заповеди Заповед № 711/31.10.2017г. за недопускане разпространението на болестта Инфлуенца по птиците на територията на Община Козлодуй

Заповед № 711/31.10.2017г. за недопускане разпространението на болестта Инфлуенца по птиците на територията на Община Козлодуй

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

pdfСканиран оригинал на заповедта

 

З А П О В Е Д
№ 711
Козлодуй, 31.10.2017г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и заповед № РД11-2138/20.10.2017 г. на Изпълнителния Директор на Българската агенция по безопасност на храните и проведено заседание на епизоотичната комисия, за недопускане разпространението на болестта Инфлуенца по птиците на територията на Община Козлодуй

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Орнитоложките дружества, Ловно-рибарските дружинки, Държавните лесничейства, Гранична Полиция да следят за наличие на болни или умрели диви мигриращи птици и информират съответните власти при наличие на масова смъртност.
2.Служителите на Районно Управление на МВР - Козлодуй да засилят контрола по придвижването/транспортирането на животни и птици, да следят транспортираните животни да са задължително с ушни марки, придружени с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване;
3. Собствениците на птицевъдни обекти и „задни дворове”:
- да не допускат излизането на птиците извън дворовете на стопаните,
- да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици,
- да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците,
- да създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от други видове домашни птици,
- да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност,
4.Забранява се докосването на диви птици без предпазни средства,
5.Забранява се провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици,
Контрол по Заповедта възлагам на Ивалина Банова – Секретар на Община Козлодуй.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение и разгласи на населението.


МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община КозлодуйJoomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.