Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Календар

 Последен месец Ноември 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общинска администрация Заповеди Заповед №700/26.10.2017г. за извършване на проверка на адресна регистрация

Заповед №700/26.10.2017г. за извършване на проверка на адресна регистрация

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

pdfСканиран оригинал на заповедта

 

З А П О В Е Д
№ 700
Козлодуй, 26.10.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, във връзка с получен писмен сигнал от собственик на имот

НАЗНАЧАВАМ:

I. Комисия, в състав:
Председател: Валентина Райчева, директор на дирекция ПНАИО
Членове: 1. Председател на областна администрация – Враца
2. Полицейски инспектор в Районно управление – Козлодуй, към ОД на МВР – Враца
3. Снежка Петкова – ръководител на ТЗ ГРАО – Враца

II. Комисията е със задачи:
1. Да провери спазването на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес гр. Козлодуй, ул. „ 52-ри полк” № 2;
2. Проверката да се извърши в 7 - дневен срок от издаването на заповедта;
3. За резултатите от проверката да състави протокол;
4. При установяване на нарушения да се приложи процедурата по чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация;
5. За резултатите от проверката да бъдат уведомени засегнатите лица.


Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, да бъде поставена на информационното табло в общината и публикувана на интернет страницата на община Козлодуй.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.


ИВАЛИНА БАНОВА
Секретар на община Козлодуй
За кмет съгласно Заповед
№ 686/20.10.2017 г.

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.