Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Календар

 Последен месец Ноември 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общинска администрация Заповеди Заповед №483/07.07.2017г. относно временно преустановяване функционирането на обект „Детска млечна кухня”, гр. Козлодуй за периода от 11.07.2017 г. до 10.08.2017 г.

Заповед №483/07.07.2017г. относно временно преустановяване функционирането на обект „Детска млечна кухня”, гр. Козлодуй за периода от 11.07.2017 г. до 10.08.2017 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

pdfСканиран оригинал на заповедта

 

З А П О В Е Д
№ 483
Козлодуй, 07.07.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Поради извършване реконструкция от „ВИК” ООД - Враца на водопроводната мрежа, на ул. „Хаджи Димитър”, гр. Козлодуй и нарушаване на водоподаването, да бъде временно преустановено функционирането на обект „Детска млечна кухня”, гр. Козлодуй за периода от 11.07.2017 г. до 10.08.2017 г.
2. Директорът на „Детска ясла” №1, гр. Козлодуй да създаде необходимата организация за уведомяване на ползвателите на „Детска млечна кухня”, гр. Козлодуй и изпълнението на заповедта.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Лиляна Рашкова, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”.
Копие от настоящата заповед да бъде връчено на директора на Детска ясла” №1, гр. Козлодуй и на Лиляна Рашкова за сведение и изпълнение.

ЮРИК МАРТИНОВ
Заместник-кмет на Община
За кмет на Община
Заповед за заместване № 433/23.06.2017 г.

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.