Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщения ОбС

Календар

 Последен месец Септември 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общинска администрация Заповеди Заповед №481/06.07.2017г. за почистване на дъждоприемни шахти

Заповед №481/06.07.2017г. за почистване на дъждоприемни шахти

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

pdfСканиран оригинал на заповедта

 

З А П О В Е Д
№ 481
Козлодуй, 06.07.2017г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия.

ВЪЗЛАГАМ :

1. На Общинско предприятие ,,Комунална дейност” гр.Козлодуй, периодично почистване на дъждоприемните шахти по улиците от образуваните наноси и попадналите твърди отпадъци;
2. Подмяна на скари (решетки) в случай на увреждане или при констатиране на липсата им;
Контрол по изпълнение възлагам на Юрик Мартинов- Зам. Кмет на община Козлодуй.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и разгласи на обществеността чрез публикуване на интернет страницата на община Козлодуй.

 

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.