Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Календар

 Последен месец Ноември 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общинска администрация Заповеди Заповед №472/04.07.2017г. за забрана използването на питейна вода за непитейни нужди

Заповед №472/04.07.2017г. за забрана използването на питейна вода за непитейни нужди

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

pdfСканиран оригинал на заповедта

 

З А П О В Е Д
№ 472
Козлодуй, 04.07.2017 г.

на основание чл. 44, ал. 1, т.4 от ЗМСМА, чл. 3, т. 1 от Глава ІІ на Наредба № 1 на Общински съвет Козлодуй и писмо с вх. № 26.00 – 330/ 29.06.2017 г. на Водоснабдяване и канализация гр. Враца

Н А Р Е Ж Д А М:

Във връзка с настъпилия летен сезон и възможното понижаване на дебита на водоизточниците захранващи територията на община Козлодуй и с оглед на недопускането на затруднения при подаване на вода за питейно – битови нужди на населението, предвид разпоредбата на параграф 2 на Наредба 4 от 14.09.2004 на МРРБ за условията и реда на присъединяване на потребителите се забранява използването на питейна вода за непитейни нужди - поливане на зелени площи, насаждения или за измиване на улици, площади, превозни средства, пране на килими и др.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Юрик Мартинов – заместник кмет на община Козлодуй.

 

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.