Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Календар

 Последен месец Май 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Акценти Търгове и конкурси ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински поземлен имот с индификатор 37798.502.528, с площ 1232 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, кв. 110, ул. “Цанко Церковски” № 3

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински поземлен имот с индификатор 37798.502.528, с площ 1232 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, кв. 110, ул. “Цанко Церковски” № 3

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

ПОКАНА

На основание Заповед № 352/17.05.2017 г. на кмета на община Козлодуй


ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА

ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински поземлен имот с индификатор 37798.502.528, с площ 1232 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, кв. 110, ул. “Цанко Церковски” № 3, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при следните условия:
1. Първоначална цена – 26 500 лв.
2. Стъпка на наддаване – 5 %.
3. Размер на депозит за участие – 5 300 /пет хиляди и триста/ лв., внесен по сметка на Община Козлодуй в Общинска Банка АД, IBAN BG 68SOMB91303336541501, BIC SOMBBGSF до 16.00 часа на 31.05.2017 г.
4. Документация за участие в процедурата се получава от ”Общинска собственост” в Община Козлодуй и се заплаща в касата на общината до 16.00 часа на 31.05.2017 год., срещу сумата от 80,00 /осемдесет/ лв. с включено ДДС.
5. Пълният пакет с документи за участие се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите – гише “Деловодство” в надписан и запечатан непрозрачен плик в срок до 16.00 часа на 31.05.2017 год.
6. Търгът ще се проведе на 01.06.2017 год. от 9.30 часа в Заседателната зала на Община Козлодуй.

 

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.