Съобщения ОбС

Анкета

Получавате ли необходимата Ви информация от сайта на община Козлодуй?
Резултати

Календар

 Последен месец Април 2015  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Текущи проекти Подкрепа за достоен живот

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл
"Подкрепа за достоен живот"

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”

Стойност на проекта:

Обща стойност на проекта – 193·003, 99 лева

Продължителност:

Продължителността на проекта е 27 месеца· /08.11.2010 – 18.01.2013/

Цели на проекта:

Обща: Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.

Специфични:

  • Да се децентрализира услугата „Личен асистент”, която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна;
  • Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент;
  • Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството;
  • Да се постигане промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството.

Кратко описание:

Чрез провеждане на конкурс за подбор и обучение на лични асистенти се създаде банка лични асистенти, притежаващи знания и практически умения за качествено предоставяне на услугата „Личен асистент”. С одобрените лични асистенти са сключени трудови договори. Осигурен бе равен достъп за кандидатстване на желаещите да ползват социалната услуга, които отговарят на описанието на целевата група, определена по Проекта. Създадена е възможност лицето с увреждане само да избере своя личен асистент и да определи как социалната услуга да бъде организирана във времето.

Изготвени бяха карти за оценка на потребностите на всички кандидати за ползване на социалната услуга. Всеки потребител има избран личен асистент и сключен договор за ползване на услугата с определени брой часове и организация за ползването им.· Разработен· е индивидуален план за предоставяне на услугата за всеки потребител. Социалната услуга “Личен асистент”се предоставя ежемесечно и почасово на потребителите посредством индивидуално ориентирани социални услуги от професионално подготвени лични асистенти.

Добавете коментар

Писането на кирилица е задължително!
Забранено е:
1. Злоупотребата с Емотиконите. Използвайте ги умерено.
2. Превръщането на секцията за коментари в чат стая. За тези цели използвайте създаден за това софтуер.
3. Лош език. Нападки от всякакъв род са неприемливи.
4. Популяризиране на нелегални продукти
Модераторите имат право да редактират и трият коментари, които не отговарят на горните критерии!
5. Писането на латиница.
Колкото по-ясно, грамотно и лесно четимо е написан даден коментар - толкова повече хора ще го прочетат

Пишете грамотно.

Пишете на български.

Пишете на кирилица.

Не използвайте главни букви (писането с главни букви се приема като ВИКАНЕ).

Не е препоръчително и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и др. с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата.


Защитен код
Обнови

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.