Анкета

Получавате ли необходимата Ви информация от сайта на община Козлодуй?
Резултати

Календар

 Последен месец Януари 2015  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 1 1 2 3 4
week 2 5 6 7 8 9 10 11
week 3 12 13 14 15 16 17 18
week 4 19 20 21 22 23 24 25
week 5 26 27 28 29 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Текущи проекти Подкрепа за достоен живот

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл
"Подкрепа за достоен живот"

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”

Стойност на проекта:

Обща стойност на проекта – 193·003, 99 лева

Продължителност:

Продължителността на проекта е 27 месеца· /08.11.2010 – 18.01.2013/

Цели на проекта:

Обща: Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.

Специфични:

  • Да се децентрализира услугата „Личен асистент”, която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна;
  • Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент;
  • Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството;
  • Да се постигане промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството.

Кратко описание:

Чрез провеждане на конкурс за подбор и обучение на лични асистенти се създаде банка лични асистенти, притежаващи знания и практически умения за качествено предоставяне на услугата „Личен асистент”. С одобрените лични асистенти са сключени трудови договори. Осигурен бе равен достъп за кандидатстване на желаещите да ползват социалната услуга, които отговарят на описанието на целевата група, определена по Проекта. Създадена е възможност лицето с увреждане само да избере своя личен асистент и да определи как социалната услуга да бъде организирана във времето.

Изготвени бяха карти за оценка на потребностите на всички кандидати за ползване на социалната услуга. Всеки потребител има избран личен асистент и сключен договор за ползване на услугата с определени брой часове и организация за ползването им.· Разработен· е индивидуален план за предоставяне на услугата за всеки потребител. Социалната услуга “Личен асистент”се предоставя ежемесечно и почасово на потребителите посредством индивидуално ориентирани социални услуги от професионално подготвени лични асистенти.

Добавете коментар

Писането на кирилица е задължително!
Забранено е:
1. Злоупотребата с Емотиконите. Използвайте ги умерено.
2. Превръщането на секцията за коментари в чат стая. За тези цели използвайте създаден за това софтуер.
3. Лош език. Нападки от всякакъв род са неприемливи.
4. Популяризиране на нелегални продукти
Модераторите имат право да редактират и трият коментари, които не отговарят на горните критерии!
5. Писането на латиница.
Колкото по-ясно, грамотно и лесно четимо е написан даден коментар - толкова повече хора ще го прочетат

Пишете грамотно.

Пишете на български.

Пишете на кирилица.

Не използвайте главни букви (писането с главни букви се приема като ВИКАНЕ).

Не е препоръчително и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и др. с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата.


Защитен код
Обнови

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.