Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Календар

 Последен месец Август 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Акценти Свободни работни места Община Козлодуй обявява подбор за длъжността: Главен специалист „Строителство на В и К инфраструктура” , Дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности”

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ обявява подбор за длъжността:

Главен специалист „Строителство на В и К инфраструктура” , Дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности” определена за заемане по трудово правоотношение.

Области на дейност:
Архитектура, строителство и геодезия.

Цел на длъжността: Осъществява контрол по прилагане на устройствени планове, одобрени инвестиционни проекти, разрешения за строеж, контрол по строителството и по спазването на действащите нормативни актове.

Изисквана минимална степен за завършено образование;
Средно - специално
Професионално направление, по което е придобито образованието;
Технически науки – архитектура, строителство и геодезия.
Години професионален опит;
2 ( две) години
Допълнителни изисквания;
Компютърна грамотност;
Необходими документи:
Мотивационно писмо до кмета на община Козлодуй.
Към мотивационното писмо се прилага:
- Автобиография /CV/;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен,
- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- Други документи (удостоверения,сертификати)
Документите се подават в Община Козлодуй, Център за информация обслужване на гражданите – гише „Деловодство” от 02.08.2017 г. до 17.00 часа на 31.08.2017 година /включително/
Лице за контакт - Маруся Мановска, тел. 0973/ 85 837
Адрес: гр. Козлодуй, п.код 3320, ул. „Христо Ботев” № 13
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на събеседване.
Контакт с тях ще бъде установен по телефон и/или e-mail при пълна конфиденциалност на получената информация.

 

ЮРИК МАРТИНОВ
Заместник-кмет на община Козлодуй
За кмет на община Козлодуй
Съгласно Заповед № 509/24.07.2017 г.

Добавете коментар

Писането на кирилица е задължително!
Забранено е:
1. Злоупотребата с Емотиконите. Използвайте ги умерено.
2. Превръщането на секцията за коментари в чат стая. За тези цели използвайте създаден за това софтуер.
3. Лош език. Нападки от всякакъв род са неприемливи.
4. Популяризиране на нелегални продукти
Модераторите имат право да редактират и трият коментари, които не отговарят на горните критерии!
5. Писането на латиница.
Колкото по-ясно, грамотно и лесно четимо е написан даден коментар - толкова повече хора ще го прочетат

Пишете грамотно.

Пишете на български.

Пишете на кирилица.

Не използвайте главни букви (писането с главни букви се приема като ВИКАНЕ).

Не е препоръчително и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и др. с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата.


Защитен код
Обнови

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.