Инвестиционни предложения

pdfУведомление за инвестиционно предложение от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за "Топлоснабдяване на общинска сграда на ул. "Васил Воденичарски" №1 - изграждане на външно топлозахранване, абонатна станция и  вътрешна отоплителна инсталация" - т. 7.333.1 от ИП

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Борис Иванов Петков за "Изграждане на навес-хале за селскостопански инвентар"

pdfУведомление за инвестиционно предложение от "КОНТО-ЛЕКС" ООД за "Преустройство на Кафене и търговско туристически център в БАР-КЛУБ ДИСКОТЕКА"

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" за "Оказване на консултантски услуги за преглед и финализиране на пред проектно проучване за проект "Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и съпътстващите го проучвания - FAST Danube"

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Деница Симеонова Петрова за „Изграждане на магазин за промишлени стоки и гараж в незастроен имот – ново строителство”

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook